Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Právo v podnikání

Základním cílem studijního oboru je rozvinout znalost právní problematiky, ekonomie a dalších společenskovědních oborů tak, aby absolvent byl schopen úspěšně pracovat v institucích zabývajících se podnikatelskou činností. Studenti si osvojí znalosti základů práva a ekonomiky včetně aplikací v oblasti financí a daní, pojišťovnictví, managementu, bankovních systémů nebo mediální prezentace firmy. Absolventi jsou schopni kvalifikovaně vést právní jednání v zastoupení firmy a řídit právní útvary firem. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou zahrnující obhajobu bakalářské práce. Student získá titul bakalář (Bc.).

Uplatnění absolventů

  • právní zástupce podnikatelské firmy;
  • zastupování firmy v jednání s partnery a klienty

 

Typ studia Dosažený titul Forma studia Standardní doba studia Kód programu
bakalářské Bc. prezenční, kombinované 3 roky 6804R012


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter