Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Katedra práva

Roháčova 63, Praha 3, 130 00, 4. patro budovy B

Katedra Práva realizuje tříletý bakalářský studijní program Právo v podnikání a program MBA.

Členy katedry jsou odborníci a vědečtí pracovníci z vědeckovýzkumných pracovišť, z veřejnoprávnických fakult a z dalších pracovišť soukromého sektoru, povětšinou s mnohaletou pedagogickou praxí.

Katedra poskytuje vzdělání v hlavních právních odvětví a předmětech obecného základu se zaměřením na potřeby budoucích podnikatelů a dalších pracovníků povětšinou v soukromé podnikatelské sféře.

Některé z vyučovaných předmětů jsou proto zaměřeny vyloženě prakticky, zatímco výuka v hlavních odvětvích platného práva poskytuje vzdělání i teoreticky zaměřené.

UJAK v současnosti nemá v oboru Práva v podnikání magisterskou akreditaci, absolvování bakalářského programu však umožňuje snazší přístup k magisterskému vzdělání na veřejnoprávních školách, jelikož studenty vybavuje vyšší úrovní právnického vzdělání, než jaké mohou nabídnout školy jiného než třetího stupně.

Součástí státních zkoušek je i obhajoba bakalářské práce.

Povinnou součástí studia je povinné absolvování krátkodobé praxe zejména v podnikatelských subjektech.

Uplatnění absolventů:

Bakalářské studium samo o sobě neotevírá přístup ke klasickým právnickým povoláním soudce, státního zástupce, advokáta a notáře. Umožňuje však kvalitní zastupování podnikatelského subjektu v jednání s partnery a klienty a uplatnění jako soudních úředník, pomocný personál v advokacii a podobně.

Hlavní vyučované předměty:

 • teorie práva
 • občanské právo hmotné
 • občanské právo procesní
 • obchodní právo
 • správní právo
 • živnostenské právo
 • pracovní právo
 • právo sociálního zabezpečení
 • makroekonomie
 • mikroekonomie
 • finance a daně
 • pojišťovnictví
 • management
 • trestní právo se specifickým zaměřením na kriminalitu v hospodářské sféře

Profil absolventa:

 • znalost základů práva a ekonomiky s aplikacemi;
 • schopnost analyzovat právní aspekty života podnikatelských institucí především v rovině obchodní činnosti a práce s lidmi
 • schopnost vést právní jednání v zastoupení firmy;
 • schopnost řídit právní útvary firem.

Formy studia:

 • klasická prezenční (denní)
 • kombinovaná (obdoba dřívějšího dálkového studia)

Chcete se dozvědět více?

Bakalářské studium

Základním cílem studijního oboru je rozvinout znalost právní problematiky, ekonomie a dalších společenskovědních oborů tak, aby absolvent byl schopen úspěšně pracovat v institucích zabývajících se podnikatelskou činností.Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter