Katedra práva

Roháčova 63, Praha 3, 130 00, 4. patro budova B

Katedra práva realizuje tříletý bakalářský studijní program Právo v podnikání. Členy katedry jsou odborníci a vědečtí pracovníci z vědeckovýzkumných pracovišť, z veřejnoprávnických fakult a z dalších pracovišť soukromého sektoru, povětšinou s mnohaletou pedagogickou praxí.

Katedra poskytuje vzdělání v hlavních právních odvětví a předmětech obecného základu se zaměřením na potřeby budoucích podnikatelů a dalších pracovníků povětšinou v soukromé podnikatelské sféře.

Některé z vyučovaných předmětů jsou proto zaměřeny vyloženě prakticky, zatímco výuka v hlavních odvětvích platného práva poskytuje vzdělání i teoreticky zaměřené.

UJAK v současnosti nemá v oboru Práva v podnikání magisterskou akreditaci, absolvování bakalářského programu však umožňuje snazší přístup k magisterskému vzdělání na veřejnoprávních školách, jelikož studenty vybavuje vyšší úrovní právnického vzdělání, než jaké mohou nabídnout školy jiného než třetího stupně.