Katedra mezinárodních vztahů a diplomacie

Roháčova 63, Praha 3, 130 00, 4. patro budovy B

Katedra mezinárodních vztahů a diplomacie realizuje tříletý bakalářský studijní program Mezinárodní vztahy a diplomacie a perspektivně, po r. 2020, usiluje o dvouletý navazující magisterský program. Katedra úzce spolupracuje s Institutem globálních studií UJAK, jehož členové patří i k významným pedagogům katedry. Přednášející v tomto programu jsou odborníci a vědečtí pracovníci působící na vědeckovýzkumných pracovištích v oblasti evropských studií, práva, historie, ekonomie, mezinárodních vztahů, diplomacie, mezinárodní bezpečnosti a politologie.

Studium spočívá v porozumění zásadním tématům, jako jsou mezinárodní vztahy, ekonomické a bezpečnostní vztahy, mezinárodní konflikty, ekonomická spolupráce a ekonomická diplomacie a další, které jsou stěžejní pro pochopení důležitých souvislostí dnešního světa a úspěšné uplatnění v něm.

Bakalářský studijní program Mezinárodní vztahy a diplomacie na UJAK klade důraz na všestranné a komplexní poznání mezinárodních vztahů, bezpečnostní situace a bezpečnostních vztahů,  a na ekonomické souvislosti mezinárodních vztahů, včetně ekonomické diplomacie. Multidisciplinární a komplexní charakter studia nabízí široké možnosti uplatnění v praxi i možnost dalšího studia.