Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Sociální a mediální komunikace

Magisterský obor Sociální a mediální komunikace navazuje na předchozí bakalářské studium. Studium je rozděleno do dvou specializací, které reprezentují dvě základní polohy mediálních studií: žurnalistickou a oblast komerční komunikace. Absolvent si osvojí hlubokou znalost masové a mediální komunikace, sociologie, psychologie a dalších konsekventních společenských věd s aplikacemi, schopnost aplikace poznatků a zkušeností do mediálně-komunikačních procesů (informační technologie, přenosová technika, ekonomika, právo, etika). Je schopen analýzy mediálně-komunikačních potřeb institucí, a podniků včetně zpracování strategií a koncepcí mediální komunikace těchto subjektů. Dokáže vytvářet mediální obsahy a navrhovat programové celky. Státní závěrečná zkouška zahrnuje ústní část (Teorie a praxe masové komunikace, Mediální výchova, volitelně Žurnalistika nebo Teorie a praxe marketingové komunikace) a obhajobu diplomové práce. Absolvent získá titul magistr (Mgr.).


Uplatnění absolventů:

  • Tvůrci mediálních obsahů, dramaturgové a autoři programových celků
  • odborníci pro oblast strategie a rozvoje masových médií, a to jak ve veřejnoprávní, tak soukromé sféře
  • řídící pracovníci v oblasti mediální komunikace - jak v médiích, tak v agenturách, reklamních a public relations institucích
  • kreativní ředitelé a manažeři rozvoje mediálních institucí
  • experti v oblasti výzkumu mediálních studií
  • praktičtí žurnalisté
  • marketingoví tvůrci
  • pracovníci v oblasti mediálního poradenství v širokém slova smyslu

 

Typ studia Dosažený titul Forma studia Standardní doba studia Kód programu
Navazující magisterské Mgr. prezenční, kombinované 2 roky 7202T018


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter