Katedra mediálních studií

Roháčova 63, Praha 3, 130 00, 2. patro budova B

Katedra mediálních studií realizuje tříletý bakalářský studijní program Komunikační studia a obor Scénická a mediální studia. Výuku zajišťují přední odborníci v oblasti psychologie, pedagogiky, politologie, sociologie, psychologie lidské komunikace, teorie masové komunikace, mediální komunikace, mediální tvorby, politické komunikace, marketingové komunikace, firemní komunikace, audiovizuální komunikace atd. Řada vyučujících působí na vědeckovýzkumných pracovištích, katedra samozřejmě spolupracuje s předními osobnostmi z praxe.

Katedra vydává odborný recenzovaný časopis Orbis communicationis, kde jsou publikovány práce členů katedry, studentů a externích spolupracovníků. Katedra vedle výuky organizuje také vlastní výzkum, publikační činnost a spolupráci s univerzitami a vysokými školami v tuzemsku i zahraničí. Členové katedry organizují odborné konference a semináře, spolupracují se státní správou, působí v odborných komisích a dalších institucích.

Katedra organizuje zahraniční výměny – mobility studentů i učitelů v rámci mezinárodního programu Socrates – Erasmus. K výuce je využíváno televizní a rozhlasové Studio UJAK.