Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Katedra mediálních studií

Roháčova 63, Praha 3, 130 00, 2. patro budova B

Katedra mediálních studií realizuje tříleté bakalářské a dvouleté magisterské programy. Výuku zajišťují přední odborníci v oblasti psychologie, pedagogiky, politologie, sociologie, psychologie lidské komunikace, teorie masové komunikace, mediální komunikace, mediální tvorby, politické komunikace, marketingové komunikace, firemní komunikace atd. Řada vyučujících působí na vědeckovýzkumných pracovištích, katedra samozřejmě spolupracuje s předními osobnostmi z praxe.

Katedra organizuje a spravuje provoz internetového magazínu a rádia Jan Ámos, kde jsou publikovány práce vyučujících i studentů.
Katedra vedle výuky organizuje také vlastní výzkum, publikační činnost a spolupráci s univerzitami a vysokými školami v tuzemsku i zahraničí. Členové katedry organizují odborné konference a semináře, spolupracují se státní správou, působí v odborných komisích a dalších institucích.


Katedra organizuje zahraniční výměny - mobility studentů i učitelů v rámci mezinárodního programu Socrates - Erasmus.

Chcete se dozvědět více?


Bakalářské studium

Katedra mediálních studií nabízí tři bakalářské programy: Sociální a mediální komunikace, Audiovizuální komunikace a tvorba, Scénická a mediální studia.


Magisterské studium

Základním cílem studia oboru je rozvinout hluboké znalosti sociální a mediální komunikace na bázi konsekventních společenskovědních oborů a tento obecný společenskovědní základ promítnout do specializovaných znalostí a dovedností v oboru sociální a masové komunikace v prostředí médií.


Praxe

Katedra v současné době disponuje vlastním rozhlasovým a televizním studiem, ve kterém studenti získají základní praktické dovednosti.


Orbis Communicationis

Odborný časopis Katedry sociální a mediální komunikace UJAK.


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter