Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Katedra manažerských studií

Roháčova 63, Praha 3, 130 00, 1. patro budova B

Katedra manažerských studií aktuálně realizuje tříletý bakalářský program Manažerská studia – řízení lidských zdrojů. Výuku zajišťují přední odborníci v oblasti managementu, psychologie, andragogiky, pedagogiky, sociologie, filozofie, práva a specialisti z podnikové a manažerské sféry. Mnozí vyučující působí na vědeckovýzkumných pracovištích.

Pracovníci katedry jsou zapojeni do výuky studia prezenčního, kombinovaného, distančního a celoživotního vzdělávání. Přednášejí a vedou semináře ve studijních programech – Manažerská studia, Vzdělávání dospělých, Andragogika, Speciální pedagogika, Sociální a mediální komunikace, Evropská hospodářskosprávní studia a Bezpečnostní studia a v doktorském studiu andragogiky. Vedou a oponují bakalářské, diplomové, a doktorské práce. Pracují v komisích pro státní závěrečné zkoušky, které probíhají na UJAK. Podstatnou složkou činnosti akademických pracovníků je kromě pedagogické činnosti také vědecký výzkum, publikační činnost, spolupráce s univerzitami a ostatními vysokými školami v ČR i zahraničí.

 

Chcete se dozvědět více?


Bakalářský obor Manažerská studia – řízení lidských zdrojů


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter