Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Evropská hospodářskosprávní studia

Základním cílem studijního oboru je rozvinout u studujících hlubokou znalost ekonomiky a příbuzných společenskovědních oborů.
Studium je orientováno na přípravu odborníků specialistů zejména pro ty oblasti společenského života, kde je vyžadována systematická řídící hospodářská a správní činnost, především na úrovni EU. Absolvent je schopen analyzovat a racionalizovat organizační činnosti včetně řídících procesů, ovládá právní aspekty ekonomie, řízení a správních činností a je schopen zpracovávat, aplikovat a koordinovat národní i evropské rozvojové projekty. Státní závěrečná zkouška zahrnuje ústní část (Ekonomie, Personální management, Hospodářskosprávní aspekty integrace EU) a obhajobu diplomové práce. Absolvent získá titul inženýr (Ing.).


Uplatnění absolventů:

  • v personálních útvarech, v zahraničních firmách a institucích působících v ČR
  • v českých firmách působících v zahraničí
  • ve státní správě, v evropských strukturách

 

Typ studia Dosažený titul Forma studia Standardní doba studia Kód programu
navzující magisterské Ing. prezenční, kombinované 2 roky 6202T087

 

Management cestovního ruchu

Navazující magisterský obor Management cestovního ruchu klade důraz zejména na rozvinutí ekonomicko-manažerských znalostí a komplexních dovedností v oblasti řízení v cestovním ruchu.

Absolvent se orientuje v komplexní problematice služeb cestovního ruchu v kontextu hospodářsko-politického prostředí s přesahem do prostředí EU a je schopen aplikovat teoretické přístupy na konkrétní procesy odvíjející se ve službách cestovního ruchu. Je schopen řešit problémy v novém nebo neobvyklém prostředí, v širších kontextech s využitím managementu změn a inovací, zvládne řídit veškeré ekonomicko-manažerské funkce a procesy podniku cestovního ruchu včetně vztahů se zákazníky s uplatněním principů marketingu a marketingové komunikace, vést odborná jednání, vyjednávat a řešit odborné problémy cestovního ruchu. Státní závěrečná zkouška zahrnuje ústní část a obhajobu diplomové práce. Absolvent získá titul inženýr (Ing.).


Uplatnění absolventů:

Konkrétní uplatnění absolventa se předpokládá zvláště:

  • ve vrcholových pozicích všech oblastí cestovního ruchu v ČR i v zahraničí,
  • ve veřejné správě v řídících funkcích na úrovni měst, krajů i v regionálních rozvojových agenturách,v oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje
  • v oblasti kongresového cestovního ruchu
  • v poradenských firmách se zaměřením na management a marketing podniků cestovního ruchu
  • v oblasti vědecko-výzkumné činnosti v oblasti cestovního ruchu

 

Typ studia Dosažený titul Forma studia Standardní doba studia Kód programu
navazující magisterské Ing. prezenční, kombinované 2 roky 6501T012


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter