Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Evropská hospodářskosprávní studia

Základním cílem studijního oboru Evropská hospodářskosprávní studia je rozvinout kvalitní znalost ekonomiky a příbuzných společenskovědních oborů. Studium je orientováno především na získání a rozvoj praktických znalostí a dovedností umožňujících uplatnění v širokém spektru ekonomických a správních činností. Absolvent se spolehlivě orientuje v oblasti ekonomie, managementu, státní správy a samosprávy, dokáže analyzovat ekonomické jevy a jejich aplikace a zabezpečovat organizační, informační evidenční činnosti, agendu v rámci měst a obcí, stejně jako kvalifikovaně hospodařit s finančními prostředky. Státní závěrečná zkouška zahrnuje ústní část (Ekonomie, Veřejná správa, Hospodářství a správa EU, Management) a obhajobu bakalářské práce. Absolvent získá titul bakalář (Bc.).

Uplatnění absolventů

 • ve státní správě
 • v evropských strukturách
 • v municipalitách
 • v zahraničních firmách působících v ČR a českých firmách v zahraničí

 

Typ studia Dosažený titul Forma studia Standardní doba studia Kód programu
bakalářské Bc. prezenční, kombinované 3 roky 6202R087

 

Management cestovního ruchu

Cílem oboru je rozvinout znalost teorie cestovního ruchu, ekonomiky, souvisejících společenskovědních oborů (pedagogika, andragogika, sociologie, řízení lidských zdrojů), personalistiky a řízení cestovního ruchu a dalších profesně orientovaných disciplín nutných pro široké uplatnění v oblasti rozvoje a řízení cestovního ruchu včetně cizích jazyků. Absolvent se komplexně orientuje v problematice cestovního ruchu, je schopen zabezpečovat organizační, informační a evidenční činnosti, ovládá efektivní reklamní postupy a komunikaci s veřejností v rámci dané problematiky a dokáže kvalifikovaně zajišťovat hospodaření s finančními prostředky. Státní závěrečná zkouška zahrnuje ústní část (Ekonomie, Teorie a praxe cestovního ruchu, Management a marketing, Komunikace v cestovním ruchu) a obhajobu bakalářské práce. Absolvent získá titul bakalář (Bc.).

Uplatnění absolventů

 • v cestovních kancelářích a agenturách
 • ve veřejné správě zvl. v regionech
 • v logistice napojení jednotlivých článků cestovního ruchu: ubytování, doprava, stravování atd.
 • ve firmách poskytujících ubytování a stravování
 • v činnosti informačních kanceláří
 • v celém systému managementu a marketingu cestovního ruchu
 • jako průvodce a delegát

 

Typ studia Dosažený titul Forma studia Standardní doba studia Kód programu
bakalářské Bc. prezenční, kombinované 3 roky 6501R012


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter