Katedra ekonomických studií

Roháčova 63, Praha 3, 130 00, 4. patro budovy B

Na Katedře ekonomických studií je realizován tříletý bakalářský program Evropská hospodářskosprávní studia (EHS). Dále katedra zajišťuje realizaci u mezinárodní agentury FIBAA (Bonn, Spolková republika Německo) akreditovaného programu MBA (Master of Business Administration) se zaměřením „Řízení lidských zdrojů a Evropská unie“.

Pracovníci katedry rovněž rozsáhle participují na výuce zahraničních studentů v rámci programu Erasmus+. S katedrou jsou spojeny výzkumné a grantové aktivity, v současné době zvláště v oblasti manažerského vzdělávání v rámci OPVVV a také základního výzkumu financovaného Grantovou agenturou ČR. Kolektiv vyučujících se skládá jak ze zkušených akademických pracovníků, tak i přednášejících s letitou praxí v korporátní sféře. Součástí jejich povinností je rovněž publikační činnost v domácích i zahraničních odborných časopisech, sbornících a monografiích, včetně aktivit popularizace určené pro širší veřejnost, díky čemuž je zajištěna aktualizace obsahové skladby předmětů o nejnovější trendy v jednotlivých oborech. Vyučující rovněž participují na realizaci ostatních studijních programů v rámci UJAK, díky čemuž se upevňuje interdisciplinární povaha katedrou realizovaného bakalářského programu EHS.

Součástí bakalářského studia je rovněž praxe studentů, která se děje pod dohledem příslušných pracovníků univerzity v rámci prestižních pracovišť v oblasti veřejné správy i soukromého sektoru.