Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Katedra ekonomických studií

Roháčova 63, Praha 3, 130 00, 4. patro budovy B

Katedra ekonomikých studií realizuje tříleté bakalářské a dvouleté magisterské studijní programy.
Členy katedry jsou odborníci a vědečtí pracovníci působící na vědeckovýzkumných pracovištích v oblasti podnikové sféry, evropských studií, práva, historie, ekonomie, sociologie a politologie.

Katedra zajišťuje následující studijní obory:

  • Evropská hospodářskosprávní studia (EHS) - bakalářské studium tříleté
  • Evropská hospodářskosprávní studia (EHS) - magisterské studium dvouleté
  • Management cestovního ruchu (MCR) - bakalářské studium tříleté
  • Rozvoj lidských zdrojů a Evropská unie (MBA) - studium MBA

Studium EHS spočívá v získání kvantitativních a zvláště kvalitativních znalostí oboru ekonomie a poskytnutí standardních znalostí v oborech příbuzných společenských věd. Výuka je zaměřena na rozvoj teoretických a praktických znalostí umožňujících uplatnění v širokém spektru ekonomických a správních činností.

Cílem studia oboru MCR je získání odbornosti v oblasti cestovního ruchu a komunikace v cestovním ruchu. Studium se skládá z obecného společenskovědního a ekonomického základu, specializačních předmětů z oblasti cestovního ruchu a garantování adekvátní znalosti světových jazyků.
Studentům EHS i MCR je umožněno v rámci povinně volitelných předmětů zdokonalovat se v předmětech, v nichž chtějí dosáhnout detailnějších znalostí s ohledem na své osobní profesní zaměření.
Katedra organizuje zahraniční výměny - mobility studentů i učitelů v rámci mezinárodního programu Socrates - Erasmus.

Formy studia:

  • klasická prezenční (denní)
  • kombinovaná (obdoba dřívějšího dálkového studia)


Chcete se dozvědět více?


Bakalářské studium

Základním cílem studijního oboru Evropská hospodářskosprávní studia je rozvinout kvalitní znalost ekonomiky a příbuzných společenskovědních oborů.


Magisterské studium

Základním cílem navazujícího magisterského studijního oboru Evropská hospodářskosprávní studia je rozvinout u studujících hlubokou znalost ekonomiky a příbuzných společenskovědních oborů.


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter