Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Magisterské studium - obory EHS a MCR

Studenti prezenčního i kombinovaného studia mají povinnost složit zkoušku z cizího jazyka odpovídající jazykové úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Tuto zkoušku studenti složí ve 3. semestru.

Prezenční studium EHS Mgr.(Ing.): má povinnou výuku angličtiny nebo němčiny ve 2. semestru v rozsahu 2 hod. týdně. Za tento semestr musí student prezenčního magisterského studia získat z cizího jazyka zápočet. Zkouška je předepsaná z jednoho cizího jazyka ve 3. semestru studia.

Prezenční studium MCR Mgr.(Ing.): má povinnou výuku angličtiny nebo němčiny v 1., 2. a 3. semestru v rozsahu 2 hod. týdně. Za 1. a 2. semestr musí student prezenčního magisterského studia získat z cizího jazyka zápočet. Zkouška je předepsaná z jednoho cizího jazyka ve 3. semestru studia.

Kombinované studium EHS Mgr.(Ing.): nemá povinnou výuku. Doporučujeme využít konzultačních hodin vyučujících příslušných jazyků. Studenti jsou povinni složit zkoušku z jednoho cizího jazyka ve 3. semestru.

Kombinované studium MCR Mgr. (Ing.): nemá povinnou výuku. Doporučujeme využít konzultačních hodin vyučujících příslušných jazyků. Studenti jsou povinni složit zkoušku z jednoho cizího jazyka ve 3. semestru.


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter