Jazyková výuka na UJAK

Bakalářské studium

Andragogika

Studenti prezenčního i kombinovaného studia mají povinnost získat zápočet v 1. – 4. semestru studia a na konci 5. semestru pak složit zkoušku z cizího jazyka odpovídající jazykové úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Andragogika pro absolventy VOŠ

Studenti prezenčního i kombinovaného studia mají povinnost získat zápočet v zimním semestru studia a v letním semestru pak složit zkoušku z cizího jazyka odpovídající jazykové úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Komunikační studia

Studenti prezenčního i kombinovaného studia mají povinnost získat zápočet v 1. – 4. semestru studia a na konci 5. semestru pak složit zkoušku z cizího jazyka odpovídající jazykové úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Právo v podnikání

Studenti prezenčního i kombinovaného studia mají povinnost získat zápočet v 1. – 4. semestru studia a na konci 5. semestru pak složit zkoušku z cizího jazyka odpovídající jazykové úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Mezinárodní vztahy a diplomacie

Studijní plány tohoto studijního programu zahrnují studium dvou jazyků. Studenti prezenčního i kombinovaného studia mají povinnost získat zápočet v 1. – 4. semestru studia a na konci 5. semestru pak složit zkoušku odpovídající jazykové úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, a to z anglického nebo německého jazyka. Ve 3. a 4. semestru si volí další jazyk, oba semestry jsou zakončeny zápočtem na jazykové úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Resocializační a penitenciární pedagogika

Studenti prezenčního i kombinovaného studia mají povinnost složit v 5. semestru zápočet z cizího jazyka odpovídající jazykové úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Speciální pedagogika

Studenti prezenčního i kombinovaného studia mají povinnost složit ve 2. semestru zápočet z cizího jazyka odpovídající jazykové úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Doktorské studium

Studenti doktorského studia mají povinnost složit zkoušku z cizího jazyka odpovídající jazykové úrovni B2/C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zkouška je předepsaná z jednoho cizího jazyka.

Jazykové kurzy pro studenty UJAK

Studentům UJAK nabízíme semestrální jazykové kurzy. Veškeré aktuální informace k jazykovým kurzům jsou studentům k dispozici na zabezpečených stránkách školy.