Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Doktorské studium - obory Speciální pedagogika, Andragogika

Nemá přímou výuku. Doporučujeme využít konzultačních hodin vyučujících příslušných jazyků. Studenti doktorského studia mají povinnost složit zkoušku z cizího jazyka odpovídající jazykové úrovni B2/C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zkouška je předepsaná z jednoho cizího jazyka v 5. semestru studia.


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter