Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Bakalářské studium - obory EHS, MCR, EHS VOŠ, MCR VOŠ a PVP

Studenti prezenčního i kombinovaného studia mají povinnost složit zkoušku z cizího odpovídající jazykové úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Prezenční studium EHS Bc.: má povinnou výuku angličtiny nebo němčiny v 1. a 2. semestru v rozsahu 2 hod. týdně. Během prvního roku musí student prezenčního bakalářského studia získat z cizího jazyka dva zápočty, jeden za zimní a druhý za letní semestr. Zkouška je předepsaná z jednoho cizího jazyka v 5. semestru studia.
Prezenční studium EHS VOŠ Bc.: má povinnou výuku angličtiny nebo němčiny v 1. a 2. semestru v rozsahu 2 hod. týdně. Během studia musí student získat z vybraného cizího jazyka zápočet za zimní semestr. Zkouška je předepsaná z jednoho cizího jazyka ve 2. semestru studia.

Prezenční studium MCR Bc.: má povinnou výuku angličtiny (CJ 1) v 1. až 5. semestru v rozsahu 2 hod. týdně. Dále má povinnou výuku němčiny (CJ 2) v 1. až 5. semestru v rozsahu 2 hod. týdně. Studenti si mohou místo němčiny (CJ2) zvolit francouzštinu, španělštinu nebo ruštinu. V případě, že nebude skupina z druhého jazyka naplněna, bude student docházet na povinnou výuku němčiny. Z obou jazyků musí student získat zápočet v 1. až 4. semestru a v 5. semestru pak z obou jazyků zkoušku.

Prezenční studium MCR VOŠ Bc.: má povinnou výuku angličtiny (CJ 1) v 1. až 5. semestru v rozsahu 2 hod. týdně. Dále má povinnou výuku němčiny (CJ 2) v 1. až 5. semestru v rozsahu 2 hod. týdně. Studenti si mohou místo němčiny (CJ2) zvolit francouzštinu, španělštinu nebo ruštinu. V případě, že nebude skupina z druhého jazyka naplněna, bude student docházet na povinnou výuku němčiny. Z obou jazyků musí student získat zápočet v 1. semestru. Zkouška je předepsaná z obou cizích jazyků ve 2. semestru.

Prezenční studium PVP Bc.: nemá povinnou výuku. Doporučujeme využít konzultačních hodin vyučujících příslušných jazyků. Zkouška je předepsaná z jednoho cizího jazyka v 5. semestru studia..

Kombinované studium EHS Bc. a PVP Bc.: nemá povinnou výuku. Doporučujeme využít konzultačních hodin vyučujících příslušných jazyků. Studenti jsou povinni složit zkoušku z jednoho cizího jazyka v 5. semestru studia.

Kombinované studium MCR Bc.: nemá povinnou výuku. Doporučujeme využít konzultačních hodin vyučujících příslušných jazyků. Studenti jsou povinni složit zkoušku ze dvou cizích jazyků v 5. semestru studia, povinná je angličtina, druhý jazyk si student zvolí.

Kombinované studium MCR VOŠ Bc.: nemá povinnou výuku. Doporučujeme využít konzultačních hodin vyučujících příslušných jazyků. Studenti jsou povinni složit zkoušku ze dvou cizích jazyků ve 2. semestru studia, povinná je angličtina, druhý jazyk si student zvolí.

Kombinované studium EHS VOŠ Bc.: nemá povinnou výuku. Doporučujeme využít konzultačních hodin vyučujících příslušných jazyků. Studenti jsou povinni složit zkoušku z jednoho cizího jazyka ve 2. semestru studia.


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter