Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Studium jazyků na UJAK

Jazyková výuka na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha s.r.o probíhá v několika formách. Její nedílnou součástí je povinná a nepovinná univerzitní výuka a dále pak výuka ve státních institucích a firmách. Bližší informace získáte na tel.: 267199022 nebo na e-mailu  blahnikova.helena@ujak.cz.
Kromě toho již řadu let studentům nabízí naše škola jako licenční partner telc GmbH možnost složení mezinárodní jazykové zkoušky telc a získání prestižního jazykového certifikátu z jazyka anglického, německého nebo francouzského.

Akademický rok 2018/2019

Povinná jazyková výuka
Studium jazyků probíhá na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha jako součást samotného studia a je podle studijních plánů zakončeno zkouškou u bakalářských oborů Evropská hospodářsko správní studia (EHS), Management cestovního ruchu (MCR), Právo v podnikání (PVP) a Pojišťovnictví. Dále pak u magisterských oborů Management cestovního ruchu (MCR) a Evropská hospodářsko správní studia (EHS).  Největší zájem je již tradičně o jazyk anglický, následuje jazyk německý. Studenti kombinovaného studia mají nabídku rozšířenou o jazyk ruský. Studenti bakalářského oboru MCR si mohou u druhého jazyka volit i mezi jazykem španělským, ruským a francouzským.

Přípravné jazykové kurzy k mezinárodním jazykovým zkouškám telc

Studenti prezenčního a kombinovaného studia všech oborů si mohou vybrat z široké nabídky Přípravných jazykových kurzů v rámci programu CŽV k mezinárodním jazykovým zkouškám telc z anglického, německého, španělského, francouzského a ruského jazyka.

Kurzy budou zahájeny pouze při dostatečném počtu studentů (nejméně 12 studentů ve skupině). Jazykové kurzy jsou zpoplatněny.

Poplatek za semestrální kurz: 1 300 Kč.

Absolventi kurzů obdrží Osvědčení UJAK a potvrzení o absolvování kurzu.

Po absolvování přípravných jazykových kurzů nabízíme možnost složení mezinárodních jazykových zkoušek telc pořádaných přímo na naší škole (více na www.ujak.cz).

Harmonogram

Zimní semestr

Zápis do přípravných jazykových kurzů na zimní semestr bude probíhat ve dnech 3. 9. – 5. 10. 2018  na Katedře cizích jazyků, II. patro, budova A. Rozpis kurzů ZDE.
Další informace získáte přímo na Katedře cizích jazyků nebo na e-mailu: blahnikova.helena@ujak.cz.

Zahájení přípravných jazykových kurzů v zimním semestru proběhne v týdnu od 15. 10. 2018, dle rozvrhu jednotlivých jazykových kurzů.

Ukončení kurzů k 21. 12. 2018.  Termíny zkoušek telc: listopad 2018, únor 2019 a červen 2019.

Vyplněné a podepsané přihlášky zasílejte na e-mail: blahnikova.helena@ujak.cz

Přihláška ZDE.
Poplatek za kurz jazykového semináře je splatný nejpozději  do 15. 10. 2018.
Poplatek za semestrální kurz: 1 300 Kč

Letní semestr

Zápis do přípravných jazykových kurzů na letní semestr bude probíhat ve dnech 2.1. – 3. 1. 2019 na Katedře cizích jazyků, II. patro, budova A. Rozpis kurzů ZDE

Další informace získáte buď přímo na Katedře cizích  jazyků nebo na e-mailu: blahnikova.helena@ujak.cz.

Zahájení přípravných jazykových kurzů v letním semestru proběhne v týdnu od 11.3. 2019, dle rozvrhu  jednotlivých jazykových kurzů.

Ukončení kurzů k 17. 5. 2019.

Termíny zkoušek telc: červen a listopad 2019

 

Vyplněné a podepsané přihlášky zasílejte  naskenované na e-mail: blahnikova.helena@ujak.cz

Přihláška ZDE

Poplatek za kurz jazykového semináře je splatný nejpozději 4.3.2019 .

Poplatek za semestrální kurz: 1 300 Kč

Dále studentům nabízíme možnost složení mezinárodní jazykové zkoušky telc a získání tak prestižního jazykového certifikátu z jazyka anglického, německého a francouzského. Tyto zkoušky jsou součástí Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a jsou uznávány i v ČR. Na naší škole vyučují kvalifikovaní čeští i zahraniční učitelé. Většina z nich jsou držiteli platných licencí telc, jež je opravňuje zkoušet u těchto mezinárodních zkoušek a zároveň je tím zajištěna velmi kvalitní příprava našich posluchačů nejen k jazykovým zkouškám. Zkoušky probíhají zpravidla dvakrát ročně, přihlášky na nejbližší podzimní termín odevzdávejte do 12.10. 2015. Další informace mohou studenti získat přímo na Katedře cizích jazyků nebo na webových stránkách školy.

 

Bakalářské obory EHS, MCR, EHS VOŠ, MCR VOŠ, PVP a Pojišťovnictví

Studenti prezenčního i kombinovaného studia mají povinnost složit zkoušku z cizího odpovídající jazykové úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.


Prezenční studium EHS Bc.: má povinnou výuku angličtiny nebo němčiny v 1. a 2. semestru v rozsahu 2 hod. týdně. Během prvního roku musí student prezenčního bakalářského studia získat z cizího jazyka dva zápočty, jeden za zimní a druhý za letní semestr. Zkouška je předepsaná z jednoho cizího jazyka v 5. semestru studia.

Prezenční studium EHS VOŠ Bc.: má povinnou výuku angličtiny nebo němčiny v 1. a 2. semestru v rozsahu 2 hod. týdně. Během studia musí student získat z vybraného cizího jazyka zápočet za zimní semestr. Zkouška je předepsaná z jednoho cizího jazyka ve 2. semestru studia.

Prezenční studium MCR Bc.: má povinnou výuku angličtiny (CJ 1) v 1. až 5. semestru v rozsahu 2 hod. týdně. Dále má povinnou výuku němčiny (CJ 2) v 1. až 5. semestru v rozsahu 2 hod. týdně. Studenti si mohou místo němčiny (CJ2) zvolit francouzštinu, španělštinu nebo ruštinu. V případě, že nebude skupina z druhého jazyka naplněna, bude student docházet na povinnou výuku němčiny.                                                                                                                         Z obou jazyků musí student získat zápočet v 1. až 4. semestru a v  5. semestru pak z obou jazyků zkoušku.

Prezenční studium MCR VOŠ Bc.: má povinnou výuku angličtiny (CJ 1) v 1. až 5. semestru v rozsahu 2 hod. týdně. Dále má povinnou výuku němčiny (CJ 2) v 1. až 5. semestru v rozsahu 2 hod. týdně. Studenti si mohou místo němčiny (CJ2) zvolit francouzštinu, španělštinu nebo ruštinu. V případě, že nebude skupina z druhého jazyka naplněna, bude student docházet na povinnou výuku němčiny.                                                                                                                                                                   Z obou jazyků musí student získat zápočet v 1. semestru. Zkouška je předepsaná z obou cizích jazyků ve 2. semestru.

Prezenční studium PVP Bc.: nemá povinnou výuku. Doporučujeme využít konzultačních hodin vyučujících příslušných jazyků. Zkouška je předepsaná z jednoho cizího jazyka v 5. semestru studia..

Prezenční studium Pojišťovnictví Bc.: má povinnou výuku angličtiny nebo němčiny v 1., 2. a 5. semestru v rozsahu 2 hod. týdně. Za 1. a 2. semestr povinné výuky jazyka musí student prezenčního studia získat zápočet. Zkouška je předepsaná z jednoho cizího jazyka v 5. semestru studia.

Kombinované studium EHS Bc., PVP Bc. a Pojišťovnictví Bc.: nemá povinnou výuku. Doporučujeme využít konzultačních hodin vyučujících příslušných jazyků. Studenti jsou povinni složit zkoušku z jednoho cizího jazyka v 5. semestru studia.

Kombinované studium MCR Bc.: nemá povinnou výuku. Doporučujeme využít konzultačních hodin vyučujících příslušných jazyků. Studenti jsou povinni složit zkoušku ze dvou cizích jazyků v 5. semestru studia, povinná je angličtina, druhý jazyk si student zvolí.

Kombinované studium MCR VOŠ Bc.: nemá povinnou výuku. Doporučujeme využít konzultačních hodin vyučujících příslušných jazyků. Studenti jsou povinni složit zkoušku ze dvou cizích jazyků ve 2. semestru studia, povinná je angličtina, druhý jazyk si student zvolí.

Magisterské obory EHS a MCR

Studenti prezenčního i kombinovaného studia mají povinnost složit zkoušku z cizího jazyka odpovídající jazykové úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Tuto zkoušku studenti složí ve 3. semestru.


Prezenční studium EHS Mgr.(Ing.): má povinnou výuku angličtiny nebo němčiny ve 2. semestru v rozsahu 2 hod. týdně. Za tento semestr musí student prezenčního magisterského studia získat z cizího jazyka zápočet. Zkouška je předepsaná z jednoho cizího jazyka ve 3. semestru studia.

Prezenční studium MCR Mgr.(Ing.): má povinnou výuku angličtiny nebo němčiny v 1., 2. a 3. semestru v rozsahu 2 hod. týdně. Za 1. a 2. semestr musí student prezenčního magisterského studia získat z cizího jazyka zápočet. Zkouška je předepsaná z jednoho cizího jazyka ve 3. semestru studia.

Kombinované studium EHS Mgr.(Ing.): nemá povinnou výuku. Doporučujeme využít konzultačních hodin vyučujících příslušných jazyků. Studenti jsou povinni složit zkoušku z jednoho cizího jazyka ve 3. semestru.

Kombinované studium MCR Mgr. (Ing.): nemá povinnou výuku. Doporučujeme využít konzultačních hodin vyučujících příslušných jazyků. Studenti jsou povinni složit zkoušku z jednoho cizího jazyka ve 3. semestru.


Doktorské studium Speciální pedagogika, Andragogika

Nemá přímou výuku. Doporučujeme využít konzultačních hodin vyučujících příslušných jazyků. Studenti doktorského studia mají povinnost složit zkoušku z cizího jazyka odpovídající jazykové úrovni B2/C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.                                 Zkouška je předepsaná z jednoho cizího jazyka v 5. semestru studia.


Další forma výuky na UJAK - výuka v institucích a firmách


Další formou výuky je výuka ve státních institucích a firmách,  a to skupinová i individuální. Tato výuka úspěšně probíhá již řadu let.  V současné době vyučujeme především anglický a německý jazyk a dále i jazyk francouzský, ruský a španělský.
Výuka v institucích a firmách je zaměřena jak  na jazyk odborný,  tak i na jazyk v každodenní praxi s možností složit některý z mezinárodních jazykových certifikátů  telc, vydávaných telc LANGUAGE TESTS.                                                                                                              
Na naší škole vyučují kvalifikovaní čeští i zahraniční učitelé. Většina z nich je držiteli platných licencí telc, jež je opravňuje zkoušet u těchto mezinárodních zkoušek a zároveň je tím zajištěna velmi kvalitní příprava našich posluchačů nejen k jazykovým zkouškám.


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter