Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Katedra cizích jazyků

Jazyková výuka na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha s.r.o probíhá v několika formách. Její nedílnou součástí je povinná a nepovinná univerzitní výuka a dále pak výuka ve státních institucích a firmách. Kromě toho již řadu let studentům nabízí naše škola jako licenční partner telc GmbH možnost složení mezinárodní jazykové zkoušky telc a získání prestižního jazykového certifikátu z jazyka anglického, německého nebo francouzského.

Chcete se dozvědět více?


telc - The European Language Certificates

Evropské jazykové certifikáty telc jsou jazykové zkoušky, které jsou vytvářeny a organizovány společností telc GmbH. V současné době nabízí přes padesát různých zkoušek z devíti jazyků po celé Evropě i mimo ni. Jazykové certifikáty telc jsou v mnoha státech uznávané a akreditované zkoušky a slouží jako doklad při studiu, při získávání zaměstnání atd.


Bakalářské studium


Magisterské studium


Doktorské studium


Další formy výuky na UJAK


Akademický rok 2015/2016


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter