Katedra cizích jazyků

Roháčova 63, Praha 3, 130 00, 2. patro budovy A

Jazyková výuka na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha s. r. o. probíhá v několika formách. Její nedílnou součástí je povinná univerzitní výuka, která je podle studijních plánů zakončena zápočtem nebo zkouškou z jazyka anglického, německého, ruského, francouzského nebo španělského.

Zároveň realizujeme výuku ve státních institucích a firmách. Tato výuka má dlouhodobou tradici a výborné reference. Garantujeme kvalifikované české i zahraniční učitele.

Již řadu let nabízí naše škola jako licenční partner telc GmbH možnost složení mezinárodní jazykové zkoušky telc a získání prestižního jazykového certifikátu s neomezenou platností z jazyka anglického, německého nebo francouzského. Pořádáme též přípravné jazykové kurzy pro studenty UJAK i pro veřejnost.

Každoročně nabízíme kurzy češtiny pro cizince.

telc – The European Language Certificates

Evropské jazykové certifikáty telc jsou jazykové zkoušky, které jsou vytvářeny a organizovány společností telc gGmbH. V současné době nabízí přes devadesát různých zkoušek z deseti jazyků po celé Evropě i mimo ni. Jazykové certifikáty telc jsou v mnoha státech uznávané a akreditované zkoušky a slouží jako doklad při studiu, při získávání zaměstnání atd.


Jazyková výuka na UJAK


Výuka v institucích a firmách