Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Bezpečnostní studia

Studium oboru Bezpečnostní studia směřuje k pochopení celé škály vojenských i nevojenských faktorů, které ovlivňují bezpečnost jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni. Koncepce oboru vychází z usnesení bezpečnostní rady státu v otázce vzdělávání odborníků v dané oblasti. Cílem studia je získat základní orientaci ve strategických i taktických znalostech a v problematice řešení konfliktů. Absolventi získají kvalifikaci pro organizační činnosti ve státních orgánech a neziskových organizacích (občanská sdružení, veřejně prospěšné společnosti, zájmová sdružení, nadace) v oblasti zajištění bezpečnosti. Státní závěrečná zkouška zahrnuje ústní část (předměty: Sociální psychologie, Bezpečnost a udržitelný rozvoj, Extrémismus) a obhajobu bakalářské práce. Absolvent získá titul bakalář (Bc.).

Uplatnění absolventů

  • ve státní správě a diplomacii
  • v mezinárodních institucích
  • v nevládních organizacích a hnutích
  • ve vzdělávací sféře
  • v médiích

 

Typ studia Dosažený titul Forma studia Standardní doba studia Kód programu
bakalářské Bc. prezenční, kombinované 3 roky 6701R020


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter