Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Katedra bezpečnostních studií

Katedra zajišťuje tříletý bakalářský studijní program, zaměřený na získání kvalifikace pro organizační činnosti ve státních orgánech, v soukromé sféře a neziskových organizacích v oblasti bezpečnosti společnosti i občana. Jako profilující jsou do studia zařazeny obsahové standardy: analýza rizik, krizový management, bezpečnostní politika, prevence kriminality, ekonomika krizových situací, veřejné právo ...  Studium probíhá v prezenční i kombinované formě.

 

Chcete se dozvědět více?

Bakalářské studium

Studium oboru Bezpečnostní studia směřuje k pochopení celé škály vojenských i nevojenských faktorů, které ovlivňují bezpečnost jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni. Koncepce oboru vychází z usnesení bezpečnostní rady státu v otázce vzdělávání odborníků v dané oblasti.


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter