Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Praxe

Formy praxe

Posluchač si dle vlastního výběru zvolí místo konání praxe. Praxi lze realizovat v institucích zabývajících se vzděláváním dospělých, též ve vzdělávacích a personálních útvarech institucí a firem, ve státní správě (krajské úřady, ministerstva), v kulturních centrech, nadacích, ústavech sociální péče, nemocnicích, na úřadech práce a dalších zařízeních. Praxe může být rovněž vykonána na pracovišti studenta, pokud jeho činnost souvisí s oborem studia. Výběr lze konzultovat s garantem praxe na katedře Andragogiky a manažerských studií (týká se i studentek na mateřské dovolené).

Cíle praxe

Hlavním účelem praxe je umožnit studentům získat praktické zkušenosti u organizací, které realizují práci s lidskými zdroji a blíže je seznámit s činností těchto institucí. Vést k aplikaci vědomostí a dovedností z andragogiky, pedagogiky, sociální psychologie, pedagogiky a z dalších studovaných disciplín. Praxe je zaměřena na získávání a rozvíjení komunikačních dovedností v konkrétních pracovních činnostech andragoga, lektora, managera a všech dalších lidí, kteří při své pracovní činnosti jednají s partnery.

Bakalářský program - 2. ročník: jeden týden, 3. ročník: dva týdny

Magisterský program - 2. ročník: dva týdny

Období praxí: viz harmonogram akademického roku


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter