Praxe v rámci studia

Formy praxe

Posluchač si dle vlastního výběru zvolí místo konání praxe. Praxi lze realizovat v institucích zabývajících se vzděláváním dospělých, též ve vzdělávacích a personálních útvarech institucí a firem, ve státní správě (krajské úřady, ministerstva), v kulturních centrech, nadacích, ústavech sociální péče, nemocnicích, na úřadech práce a dalších zařízeních. Praxe může být rovněž vykonána na pracovišti studenta, pokud jeho činnost souvisí s oborem studia. Výběr lze konzultovat s garantem praxe na katedře Andragogiky a manažerských studií (týká se i studentek na mateřské dovolené).

Cíle praxe

Hlavním účelem praxe je umožnit studentům získat praktické zkušenosti u organizací, které realizují práci s lidskými zdroji a blíže je seznámit s činností těchto institucí. Vést k aplikaci vědomostí a dovedností z andragogiky, pedagogiky, sociální psychologie, pedagogiky a z dalších studovaných disciplín. Praxe je zaměřena na získávání a rozvíjení komunikačních dovedností v konkrétních pracovních činnostech andragoga, lektora, managera a všech dalších lidí, kteří při své pracovní činnosti jednají s partnery.

Bakalářský program – 2. ročník: jeden týden, 3. ročník: dva týdny

Magisterský program – 2. ročník: dva týdny

Období praxí: viz harmonogram akademického roku

Dny otevřených dveří

There are several approaches when it comes to content editing but we consider our Advanced Layout Editor one of the best.We prefer a backend editor to one that is placed on the frontend, because there is less clutter and the layout process is usually much easier.

There are several approaches when it comes to content editing but we consider our Advanced Layout Editor one of the best.We prefer a backend editor to one that is placed on the frontend, because there is less clutter and the layout process is usually much easier.

There are several approaches when it comes to content editing but we consider our Advanced Layout Editor one of the best.We prefer a backend editor to one that is placed on the frontend, because there is less clutter and the layout process is usually much easier.