Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Andragogika

Navazující magisterský obor Andragogika připravuje fundované experty pro široké uplatnění v řídící a výchovné práci s lidskými zdroji. Je zaměřen zejména na prohloubení znalostí získaných v předchozím bakalářském studiu, a to zejména v oblastech pedagogiky, andragogiky a psychologie, včetně aplikací. Absolvent je schopen samostatné i týmové výzkumné práce ve výzkumných a vědeckých institucích, může však působit i jako specialista personálních útvarů na rozvoj a vzdělávání zaměstnanců podniků a firem, na úřadech práce, ústavech sociální péče, v nemocnicích... Státní závěrečná zkouška zahrnuje ústní část (Andragogika + volitelně Řízení lidských zdrojů nebo Vzdělávání lidských zdrojů) a obhajobu diplomové práce. Absolvent získá titul magistr (Mgr.).


Uplatnění absolventů:

  • vedoucí řídící pracovníci ve vzdělávání dospělých a personalistice
  • experti na utváření vzdělávacích koncepcí v institucích a firemním prostředí
  • odborníci v andragogických výzkumných a vědeckých institucích
  • specialisté personálních útvarů na rozvoj a vzdělávání zaměstnanců
  • specialisté na úřadech práce, ústavech sociální péče, v nemocnicích aj.

 

Typ studia Dosažený titul Forma studia Standardní doba studia Kód programu
navazující magisterské Mgr. prezenční, kombinované 2 roky 7501T001


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter