Katedra andragogiky

Roháčova 63, Praha 3, 130 00, 1. patro budova B

Katedra andragogiky patří k nejstarším a největším katedrám Univerzity Jana Amose Komenského Praha. Tradičně realizuje tříletý bakalářský obor Vzdělávání dospělých, nově je realizován bakalářský program Andragogika.
V rámci DVPP – kvalifikační vzdělávání má katedra akreditován program Studium v oblasti pedagogických věd pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku.
Výuku zajišťují přední odborníci v oblasti andragogiky, pedagogiky, psychologie, sociologie, filozofie, práva, specialisté z podnikové a státní sféry. Mnozí vyučující působí na vědeckovýzkumných pracovištích.

Pracovníci katedry jsou zapojeni do výuky studia prezenčního, kombinovaného, distančního a celoživotního vzdělávání. Přednášejí a vedou semináře ve studijních programech – Vzdělávání dospělých, Andragogika, Manažerská studia, Speciální pedagogika, Sociální a mediální komunikace, Evropská hospodářskosprávní studia, Management cestovního ruchu, Právo v podnikání, Bezpečnostní studia a v doktorských studijních programech Andragogika a Speciální pedagogika. Vedou a oponují bakalářské, diplomové a doktorské práce. Pracují v komisích pro státní závěrečné zkoušky, které probíhají na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha. Podstatnou složkou činnosti akademických pracovníků je kromě pedagogické činnosti také vědecký výzkum, publikační činnost, spolupráce s Centrem pro vědu a Centrem distančního vzdělávání, univerzitami a ostatními vysokými školami v ČR i zahraničí.