Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Katedra andragogiky

Roháčova 63, Praha 3, 130 00, 1. patro budova B

Katedra andragogiky patří k nejstarším a největším katedrám Univerzity Jana Amose Komenského Praha. Tradičně realizuje tříletý bakalářský obor Vzdělávání dospělých, dvouletý magisterský program Andragogika a též doktorský studijní program Andragogika. Výuku zajišťují přední odborníci v oblasti andragogiky, pedagogiky, psychologie, sociologie, filozofie, práva, specialisté z podnikové a státní sféry. Mnozí vyučující působí na vědeckovýzkumných pracovištích.

Pracovníci katedry jsou zapojeni do výuky studia prezenčního, kombinovaného, distančního a celoživotního vzdělávání. Přednášejí a vedou semináře ve studijních programech - Vzdělávání dospělých, Andragogika, Manažerská studia, Speciální pedagogika, Sociální a mediální komunikace, Evropská hospodářskosprávní studia, Management cestovního ruchu, Právo v podnikání, Bezpečnostní studia a v doktorských studijních programech Andragogika a Speciální pedagogika. Vedou a oponují bakalářské, diplomové a doktorské práce. Pracují v komisích pro státní závěrečné zkoušky, které probíhají na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha. Podstatnou složkou činnosti akademických pracovníků je kromě pedagogické činnosti také vědecký výzkum, publikační činnost, spolupráce s Ústavem andragogických studií, s Centrem pro vědu a Centrem distančního vzdělávání, univerzitami a ostatními vysokými školami v ČR i zahraničí.

 

Chcete se dozvědět více?


Bakalářské studium

Studium oboru Vzdělávání dospělých vybaví absolventy širokým spektrem znalostí pro působení v andragogické praxi.


Magisterské studium

Navazující magisterský obor Andragogika připravuje fundované experty pro široké uplatnění v řídící a vzdělávací práci s lidskými zdroji. Je zaměřen zejména na prohloubení znalostí získaných v předchozím bakalářském studiu, a to v oblasti andragogiky včetně aplikací.


Doktorské studium

Základním cílem doktorského studia andragogiky je připravit fundované vědce s perspektivou akademické kariéry, či samostatné vědecké práce ve vědeckých institucích ve studovaném oboru.


Praxe v rámci studia

Posluchač si dle vlastního výběru zvolí místo konání praxe. Praxi lze realizovat v institucích zabývajících se vzděláváním dospělých, též ve vzdělávacích a personálních útvarech institucí a firem, ve státní správě (krajské úřady, ministerstva), v kulturních centrech, nadacích, ústavech sociální péče, nemocnicích, na úřadech práce a dalších zařízeních. Praxe může být rovněž vykonána na pracovišti studenta, pokud jeho činnost souvisí s oborem studia.


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter