Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Katedry

Specializované studijní programy

Výuku na univerzitě zajišťuje devět kateder. Pod ně spadá výuka specializovaných studijních programů. V rámci studijních programů je Katedrou cizích jazyků pro jednotlivé programy zajišťována výuka cizích jazyků.


Katedra speciální pedagogiky

Roháčova 63, Praha 3, 130 00, 3. patro budova B

Katedra speciální pedagogiky

Na Katedře speciální pedagogiky je realizován tříletý bakalářský,  dva dvouleté magisterské programy a jeden program doktorský.
Pracovníci katedry jsou zapojeni do výuky prezenčního i kombinovaného studia a systému celoživotního vzdělání, aktivně se podílejí na publikační činnosti.


Katedra andragogiky

Roháčova 63, Praha 3, 130 00, 1. patro budova B

Katedra andragogiky

Katedra andragogiky aktuálně realizuje dva tříleté bakalářské, jeden dvouletý magisterský  a jeden doktorský program. Výuku zajišťují přední odborníci v oblasti andragogiky, pedagogiky, psychologie, sociologie, filozofie, práva a specialisté z podnikové sféry. Mnozí vyučující působí na vědeckovýzkumných pracovištích.


Katedra ekonomických studií

Roháčova 63, Praha 3, 130 00, 4. patro budova B

Katedra ekonomických studií

Katedra ekonomických studií realizuje tři tříleté bakalářské a dva dvouleté magisterské studijní programy. Členy katedry jsou vědecko-pedagogičtí pracovníci působící na vědeckovýzkumných pracovištích, v oblasti podnikové sféry, evropských studií, práva, historie, ekonomie, sociologie a politologie.


Katedra práva

Roháčova 63, Praha 3, 130 00, 4. patro budova B

Katedra práva

Katedra práva realizuje tříletý bakalářský studijní program. Členy katedry jsou vědecko-pedagogičtí pracovníci z vědeckovýzkumných pracovišť, z veřejnoprávnických fakult a z dalších pracovišť soukromého sektoru, povětšinou s mnohaletou pedagogickou praxí.


Katedra mediálních studií

Roháčova 63, Praha 3, 130 00, 2. patro budova B

Katedra mediálních studií

Katedra sociální a mediální komunikace realizuje tříleté bakalářské a dvouleté magisterské programy. Výuku zajišťují přední odborníci v oblasti psychologie, pedagogiky, politologie, sociologie, psychologie lidské komunikace, teorie masové komunikace, mediální komunikace, mediální tvorby, politické komunikace, marketingové komunikace, firemní komunikace atd. Řada vyučujících působí na vědeckovýzkumných pracovištích, katedra samozřejmě spolupracuje s předními osobnostmi z praxe.


Katedra bezpečnostních studií

Roháčova 63, Praha 3, 130 00, 4. patro budova B

Katedra bezpečnostních studií

Katedra zajišťuje tříletý bakalářský studijní program, zaměřený na získání kvalifikace pro organizační činnosti ve státních orgánech, v soukromé sféře a neziskových organizacích činných v oblasti bezpečnosti společnosti i občana.


Katedra cizích jazyků

Roháčova 63, Praha 3, 130 00, 2. patro budova A

Katedra cizích jazyků

Jazyková výuka na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha s.r.o probíhá v několika formách. Její nedílnou součástí je povinná a nepovinná univerzitní výuka a dále pak výuka ve státních institucích a firmách. Kromě toho již řadu let studentům nabízí naše škola jako licenční partner telc GmbH možnost složení mezinárodní jazykové zkoušky telc a získání prestižního jazykového certifikátu z anglického, německého nebo francouzského jazyka.


Katedra manažerských studií

Roháčova 63, Praha 3, 130 00, 1. patro budova B

Katedra manažerských studií

Katedra manažerských studií aktuálně realizuje tříletý bakalářský program Manažerská studia – řízení lidských zdrojů. Výuku zajišťují přední odborníci v oblasti managementu, psychologie, andragogiky, pedagogiky, sociologie, filozofie, práva a specialisti z podnikové a manažerské sféry. Mnozí vyučující působí na vědeckovýzkumných pracovištích.


Katedra mezinárodních vztahů a diplomacie

Katedra mezinárodních vztahů a diplomacie

Katedra mezinárodních vztahů a diplomacie realizuje tříletý bakalářský studijní program a perspektivně, po r. 2020, usiluje o dvouletý navazující magisterský program. Katedra úzce spolupracuje s Institutem globálních studií UJAK, jehož členové patří i k v


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter