Katedry

Výuku na univerzitě zajišťuje sedm kateder. Pod ně spadá výuka specializovaných studijních programů. V rámci studijních programů je Katedrou cizích jazyků pro jednotlivé programy zajišťována výuka cizích jazyků.