Harmonogram akademického roku 2018/2019

Základní informace:

 • Akademický rok začíná 1. 9. 2018 a končí 31. 8. 2019
 • Předepsané studijní povinnosti je nutno vykonat v souladu se Studijním a zkušebním řádem UJAK

Časový plán akademického roku:

Období před zahájením výuky v ZS

 • Opravné termíny za LS ak. roku 2017/2018: 3. 9. 2018 – 11. 9. 2018  (mimo víkendů) v souladu s vypsanými termíny
 • Náhradní a opravný termín SZZK: 3. 9. – 7. 9. 2018
 • Dodatečné přijímací řízení: září 2018
 • Vyrovnávací kurzy pro NMgr studia: 10. – 14. 9. 2018
 • Týdenní rozdílové kurzy pro uchazeče z VOŠ: 10. – 14. 9. 2018
 • Zápis do 1. r. (Bc.+NMgr.): v návaznosti na rozhodnutí o přijetí
 • Zápis do 2., 3. r. (Bc.) + 2. r. (NMgr): do 15. 9. 2018 dle pokynů  v informačním systému (předpokladem pro zápis je splnění studijních povinností za předchozí akademický rok
  a úhrada školného na ZS nového akademického roku)
 • Promoce absolventů v ak. roce 2017/2018: 22. – 23. 8. 2018 – Betlémská kaple
 • Doplňující promoce absolventů: 24. – 25. 10. 2018 – Betlémská kaple
 • Imatrikulace nově přijatých studentů: 24. – 25. 10. 2018 – Betlémská kaple

Termín podání přihlášek do doktorského studijního programu do 15. 9. 2018.

Zimní semestr

 • Úhrada školného za ZS: nejpozději 15 dní před dnem zápisu
 • Výuka: 22. 9. 2018 – 21. 12. 2018 dle rozvrhů (studentům prvního ročníku prezenční formy studia začíná pravidelná výuka o týden později, studentům prvního ročníku kombinované formy studia je pravidelná výuka řazena o dva víkendy později)
 • Dodatečné termíny obhajob: říjen – listopad 2018
 • Zadání bakalářských prací pro absolventy VOŠ a pro studenty, kteří nastoupili do vyššího ročníku studia: do 30. 11. 2018 pro účast na SZZK v řádném termínu
 • Vánoční prázdniny: 24. 12. 2018 – 1. 1. 2019
 • Hlavní zkouškové období: 2. 1. 2019 – 31. 1. 2019 dle vypsaných termínů
 • Opravné termíny za ZS 2018/2019: 1. 2. 2019 – 15. 2. 2019 (mimo víkendů)
 • Období praxí: 21. 1. 2019 – 17. 2. 2019 včetně víkendů

Letní semestr

 • Úhrada školného za LS: nejpozději do 31. 1. 2019
 • Výuka PS/KS: 16. 2. 2019 – 19. 5. 2019 dle rozvrhů
 • Výuka posledního ročníku: 16. 2. 2019 – 7. 4. 2019 dle rozvrhů
 • Hlavní zkouškové období: 20. 5. 2019 – 28. 6. 2019 včetně víkendů
 • Hlavní zkouškové období pro poslední ročníky: 8. 4. 2019 – 5. 5. 2019
 • Zanesení všech údajů o zkouškách a zápočtech posledních ročníků do systému Moggis: nejpozději do 12. 5. 2019. Zodpovídají příslušní vyučující
 • Odevzdání zpracovaných BP/DP v řádném termínu: do 19. 2. 2019 elektronická / 28. 2. 2019 tištěná verze
 • Splnění studijních povinností pro účast na SZZK v září: do 15. 5. 2019
 • Odevzdání zpracovaných BP/DP pro účast na SZZK v září: do 21. 5. 2019 elektronická /
  30. 5. 2019 tištěná verze
 • Splnění studijních povinností pro účast na SZZK v červnu příštího roku: do 30. 6. 2019
 • Odevzdání zpracovaných BP/DP pro účast na SZZK v červnu příštího roku: únor 2020
 • Státní závěrečné zkoušky: 3. 6. 2019 – 28. 6. 2019 dle harmonogramu SZZK
 • Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020: od května 2019
 • Zadání bakalářské/diplomové práce pro budoucí 3. ročník bakalářského studia a budoucí
  2. ročník navazujícího magisterského studia – do 31. 5. 2019
 • Termíny státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací: červen 2019, další budou stanoveny dle potřeby
 • Promoce absolventů 2018/2019: srpen 2019
 • Hlavní prázdniny: 1. 7. 2019 – 31. 8. 2019
 • Opravné státní závěrečné zkoušky: bude stanoveno v LS 18/19
 • Vyrovnávací kurzy pro magisterské studium 19/20: září 2019
 • Rozdílové týdenní kurzy pro uchazeče z VOŠ: září 2019

Harmonogram akademického roku 2019/2020 ZDE