Harmonogram akademického roku 2019/2020

Základní informace:

 • Akademický rok začíná 1. 9. 2019 a končí 31. 8. 2020
 • Předepsané studijní povinnosti je nutno vykonat v souladu se Studijním a zkušebním řádem UJAK

Časový plán akademického roku:

Období před zahájením výuky v ZS

 • Opravné termíny za letní semestr ak. roku 2018/2019: 2. 9. 2019 – 11. 9. 2019  (mimo víkendů) v souladu s vypsanými termíny
 • Náhradní a opravný termín SZZK: 2. 9. – 6. 9. 2019
 • Dodatečné přijímací řízení: září 2019
 • Termín podání přihlášek do doktorského studijního programu do 15. 9. 2019
 • Vyrovnávací kurzy pro NMgr studia: 16. – 20. 9. 2019
 • Týdenní rozdílové kurzy pro uchazeče z VOŠ: 16. – 20. 9. 2019
 • Zápis do 1. r. (Bc.+NMgr.): v návaznosti na rozhodnutí o přijetí
 • Zápis do 2., 3. r. (Bc.) + 2. r. (NMgr): do 15. 9. 2019 dle pokynů  v informačním systému (předpokladem pro zápis je splnění studijních povinností za předchozí akademický rok
  a úhrada školného na ZS nového akademického roku)
 • Promoce absolventů v ak. roce 2018/2019: 21. 8. 2019 – Betlémská kaple
 • Doplňující promoce absolventů: 24. – 25. 10. 2019 – Betlémská kaple
 • Imatrikulace nově přijatých studentů: 24. – 25. 10. 2019 – Betlémská kaple

Zimní semestr

 • Úhrada školného za ZS: nejpozději 15 dní před dnem zápisu
 • Výuka: 23. 9. 2019 – 20. 12. 2019 dle rozvrhů (studentům prvního ročníku prezenční formy studia začíná pravidelná výuka o týden později, studentům prvního ročníku kombinované formy studia je pravidelná výuka řazena o dva víkendy později)
 • Dodatečné termíny obhajob: říjen – listopad 2019
 • Zadání bakalářských prací pro absolventy VOŠ a pro studenty, kteří nastoupili do vyššího ročníku studia: do 30. 11. 2019 pro účast na SZZK v řádném termínu
 • Vánoční prázdniny: 23. 12. 2019 – 1. 1. 2020
 • Hlavní zkouškové období: 2. 1. 2020 – 31. 1. 2020 dle vypsaných termínů
 • Opravné termíny za ZS 2019/2020: 1. 2. 2020 – 14. 2. 2020 (mimo víkendů)
 • Období praxí: 20. 1. 2020 – 16. 2. 2020 včetně víkendů

Letní semestr

 • Úhrada školného na letní semestr: nejpozději do 31. 1. 2020
 • Výuka PS/KS: 17. 2. 2020 – 17. 5. 2020 dle stanovených rozvrhů
 • Výuka posledního ročníku: 17. 2. 2020 – 5. 4. 2020 dle stanovených rozvrhů
 • Hlavní zkouškové období: 18. 5. 2020 – 28. 6. 2020 dle vypsaných termínů
 • Hlavní zkouškové období pro poslední ročníky: 6. 4. 2020 – 3. 5. 2020 dle vypsaných termínů
 • Zanesení všech údajů o zkouškách a zápočtech posledních ročníků do systému Moggis: nejpozději do 10. 5. 2020. Zodpovídají příslušní vyučující
 • Odevzdání zpracovaných BP/DP v řádném termínu: do 18. 2. 2020 elektronická / 27. 2. 2020 tištěná verze dle vypsaných termínů
 • Splnění studijních povinností pro účast na SZZK v září: do 31. 5. 2020
 • Odevzdání zpracovaných BP/DP pro účast na SZZK v září: do 19. 5. 2020 elektronická /
  28. 5. 2020 tištěná verze dle vypsaných termínů
 • Splnění studijních povinností pro účast na SZZK v červnu příštího roku: do 30. 6. 2020
 • Odevzdání zpracovaných BP/DP pro účast na SZZK v červnu příštího roku: únor 2021
 • Státní závěrečné zkoušky: 1. 6. 2020 – 26. 6. 2020 dle harmonogramu SZZK
 • Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021: od května 2020
 • Zadání bakalářské/diplomové práce pro budoucí 3. ročník bakalářského studia a budoucí
  2. ročník navazujícího magisterského studia – do 31. 5. 2020
 • Termíny státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací: červen 2020, další budou stanoveny dle potřeby
 • Promoce absolventů 2019/2020: 24. – 25. 8. 2020
 • Hlavní prázdniny: 1. 7. 2020 – 31. 8. 2020
 • Opravné státní závěrečné zkoušky: bude stanoveno v LS 19/20
 • Vyrovnávací kurzy pro magisterské studium 20/21: září 2020
 • Rozdílové týdenní kurzy pro uchazeče z VOŠ: září 2020

Harmonogram akademického roku 2019/2020 ke stažení ZDE