Harmonogram akademického roku 2021/2022

Základní informace:

 • Akademický rok začíná 1. 9. 2021 a končí 31. 8. 2022.
 • Předepsané studijní povinnosti je nutno vykonat v souladu se Studijním a zkušebním řádem UJAK.
 • Vyučující je povinen zapsat hodnocení do informačního systému do pěti (5) pracovních dnů ode dne vykonání zkoušky nebo udělení zápočtu.
 • Vysvětlení zkratek: SZZK – státní závěrečná zkouška, BP – bakalářská práce, DP – diplomová práce, VOŠ – vyšší odborná škola.

Časový plán akademického roku:
Období před zahájením výuky v zimním semestru

 • Opravné termíny za letní semestr akademického roku 2020/2021: 1. 9. 2021 – 10. 9. 2021 (mimo víkendů) v souladu s vypsanými termíny.
 • Opravný termín státních závěrečných zkoušek: 30. 8. – 3. 9. 2021.
 • Dodatečné přijímací řízení: září 2021.
 • Zápis do studia: v návaznosti na rozhodnutí o přijetí.
 • Zápis do vyššího ročníku: od 1. 8. 2021 do 15. 9. 2021 podle pokynů v informačním systému (předpokladem pro zápis je splnění studijních povinností za předchozí akademický rok
  a úhrada školného na zimní semestr nového akademického roku).
 • Promoce absolventů v akademickém roce 2020/2021: 24. 8., 27. 10. 2021 – Betlémská kaple.
 • Imatrikulace nově zapsaných studentů: 27. 10. 2021 – Betlémská kaple.
 • Praxi je možné vykonat v rámci semestru, v němž je předmět předepsán studijním plánem.

Zimní semestr

 • Úhrada školného na zimní semestr: nejpozději 15 dní před dnem zápisu.
 • Výuka: 20. 9. 2021 – 19. 12. 2021 podle konkrétních rozvrhů (studentům prvního ročníku prezenční formy studia začíná pravidelná výuka o týden později, studentům prvního ročníku kombinované formy studia je pravidelná výuka řazena o dva víkendy později).
 • Dodatečné termíny obhajob kvalifikačních prací: září – listopad 2021.
 • Zadání bakalářských prací pro absolventy VOŠ a pro studenty, kteří nastoupili do vyššího ročníku studia: do 30. 11. 2021 pro účast na SZZK v řádném termínu.
 • Vánoční prázdniny: 20. 12. 2021 – 2. 1. 2022.
 • Hlavní zkouškové období: 3. 1. 2022 – 31. 1. 2022 dle vypsaných termínů.
 • Opravné termíny za ZS 2021/2022: 1. 2. 2022 – 13. 2. 2022 (mimo víkendů).

Letní semestr

 • Úhrada školného na letní semestr: nejpozději do 31. 1. 2022.
 • Výuka: 14. 2. 2022 – 15. 5. 2022 dle stanovených rozvrhů.
 • Hlavní zkouškové období: 16. 5. 2022 – 30. 6. 2022 dle vypsaných termínů.
 • Výuka posledního ročníku: 14. 2. 2022 – 3. 4. 2022 dle stanovených rozvrhů.
 • Hlavní zkouškové období pro poslední ročník: 4. 4. 2022 – 1. 5. 2022 dle vypsaných termínů.
 • Zanesení všech údajů o zkouškách a zápočtech posledních ročníků do informačního systému Moggis: nejpozději do 8. 5. 2022. Zodpovídají příslušní vyučující.
 • Odevzdání zpracovaných BP/DP v řádném termínu: do 22. 2. 2022 elektronická / 3. 3. 2022 tištěná verze dle vypsaných termínů.
 • Splnění studijních povinností pro účast na SZZK v září: do 31. 5. 2022.
 • Odevzdání zpracovaných BP/DP pro účast na SZZK v září: do 17. 5. 2022 elektronická /
  26. 5. 2022 tištěná verze dle vypsaných termínů.
 • Splnění studijních povinností pro účast na SZZK v červnu příštího roku: do 30. 6. 2022.
 • Odevzdání zpracovaných BP/DP pro účast na SZZK v červnu příštího roku: únor 2023.
 • Státní závěrečné zkoušky: 30. 5. 2022 – 24. 6. 2022 dle harmonogramu SZZK.
 • Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023: od května 2022.
 • Zadání bakalářské/diplomové práce pro budoucí 3. ročník bakalářského studia a budoucí
  2. ročník navazujícího magisterského studia – do 31. 5. 2022.
 • Termíny státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací: červen 2022, další budou stanoveny dle potřeby.
 • Promoce absolventů 2021/2022: srpen 2022.
 • Hlavní prázdniny: 1. 7. 2022 – 31. 8. 2022.
 • Opravné státní závěrečné zkoušky: bude stanoveno v letním semestru 2021/2022.
 • Vyrovnávací kurzy pro magisterské studium 2022/2023: září 2022.

Harmonogram akademického roku 2020/2021 ke stažení ZDE

Dodatek k Harmonogramu AR 2020/2021 ke stažení ZDE