Harmonogram akademického roku 2020/2021

Základní informace:

 • Akademický rok začíná 1. 9. 2020 a končí 31. 8. 2021
 • Předepsané studijní povinnosti je nutno vykonat v souladu se Studijním a zkušebním řádem UJAK

Časový plán akademického roku:

Období před zahájením výuky v ZS

 • Opravné termíny za letní semestr ak. roku 2019/2020: 1. 9. 2020 – 11. 9. 2020  (mimo víkendů) v souladu s vypsanými termíny
 • Náhradní a opravný termín SZZK: 7. 9. – 11. 9. 2020
 • Dodatečné přijímací řízení: září 2020
 • Týdenní rozdílové kurzy pro uchazeče z VOŠ: 14. – 18. 9. 2020
 • Zápis do studia: v návaznosti na rozhodnutí o přijetí
 • Zápis do vyššího ročníku: od 1. 8. 2020 do 15. 9. 2020 podle pokynů v informačním systému (předpokladem pro zápis je splnění studijních povinností za předchozí akademický rok a úhrada školného na ZS nového akademického roku)
 • Promoce absolventů v ak. roce 2019/2020: 21. – 22. 10. 2020 – Betlémská kaple
 • Imatrikulace nově přijatých studentů: 22. 10. 2020 – Betlémská kaple
 • Praxi je možné vykonat v rámci semestru, v němž je předmět předepsán studijním plánem

Zimní semestr

 • Úhrada školného za ZS: nejpozději 15 dní před dnem zápisu
 • Výuka: 21. 9. 2020 – 20. 12. 2020 dle rozvrhů (studentům prvního ročníku prezenční formy studia začíná pravidelná výuka o týden později, studentům prvního ročníku kombinované formy studia je pravidelná výuka řazena o jeden víkend později)
 • Dodatečné termíny obhajob: říjen – listopad 2020
 • Zadání bakalářských prací pro absolventy VOŠ a pro studenty, kteří nastoupili do vyššího ročníku studia: do 30. 11. 2020 pro účast na SZZK v řádném termínu
 • Vánoční prázdniny: 21. 12. 2020 – 3. 1. 2021
 • Hlavní zkouškové období: 4. 1. 2021 – 31. 1. 2021 dle vypsaných termínů
 • Opravné termíny za ZS 2020/2021: 1. 2. 2021 – 14. 2. 2021 (mimo víkendů)

Letní semestr

 • Úhrada školného na letní semestr: nejpozději do 31. 1. 2021
 • Výuka PS/KS: 15. 2. 2021 – 16. 5. 2021 dle stanovených rozvrhů
 • Hlavní zkouškové období: 17. 5. 2021 – 30. 6. 2021 dle vypsaných termínů
 • Výuka posledního ročníku: 15. 2. 2021 – 4. 4. 2021 dle stanovených rozvrhů
 • Hlavní zkouškové období pro poslední ročník: 5. 4. 2021 – 2. 5. 2021 dle vypsaných termínů
 • Zanesení všech údajů o zkouškách a zápočtech posledních ročníků do systému Moggis: nejpozději do 9. 5. 2021. Zodpovídají příslušní vyučující
 • Odevzdání zpracovaných BP/DP v řádném termínu: do 23. 2. 2021 elektronická / 4. 3. 2021 tištěná verze dle vypsaných termínů
 • Splnění studijních povinností pro účast na SZZK v září: do 31. 5. 2021
 • Odevzdání zpracovaných BP/DP pro účast na SZZK v září: do 18. 5. 2021 elektronická / 27. 5. 2021 tištěná verze dle vypsaných termínů
 • Splnění studijních povinností pro účast na SZZK v červnu příštího roku: do 30. 6. 2021
 • Odevzdání zpracovaných BP/DP pro účast na SZZK v červnu příštího roku: únor 2022
 • Státní závěrečné zkoušky: 31. 5. 2021 – 25. 6. 2021 dle harmonogramu SZZK
 • Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022: od května 2021
 • Zadání bakalářské/diplomové práce pro budoucí 3. ročník bakalářského studia a budoucí 2. ročník navazujícího magisterského studia – do 31. 5. 2021
 • Termíny státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací: červen 2021, další budou stanoveny dle potřeby
 • Promoce absolventů 2020/2021: srpen 2021
 • Hlavní prázdniny: 1. 7. 2021 – 31. 8. 2021
 • Opravné státní závěrečné zkoušky: bude stanoveno v LS 20/21
 • Vyrovnávací kurzy pro magisterské studium 21/22: září 2021

Harmonogram akademického roku 2020/2021 ke stažení ZDE

Dodatek k Harmonogramu AR 2020/2021 ke stažení ZDE