FIBAA

FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) je mezinárodní neziskovou organizací se sídlem v německém Bonnu. Jejím posláním je prosazovat kvalitní a transparentní přístup ve vzdělávání a vědě – nástrojem k prosazování těchto cílů je certifikace kvality, kterou organizace uděluje jednotlivým programům a poskytovatelům  z oblasti terciárního vzdělávání.

Akreditace FIBAA jsou pro jejich držitele dokladem vysoké kvality daného studijního programu, který tak splňuje nejnáročnější kritéria obdobných studijních programů i v mezinárodním kontextu.

UJAK  tuto prestižní akreditaci získal pro studijní program MBA – řízení lidských zdrojů a Evropská unie.

Chcete se dozvědět více?


FIBAA


MBA – information