FAQ – často kladené dotazy

 • Kdy lze podat přihlášku a z čeho se skládají přijímací zkoušky?

Informace o přijímacím řízení i termínech naleznete ZDE.

 • Mohu poplatek za přijímací řízení uhradit bankovním převodem?

Ano, není nutné používat složenku. Jako doklad pak slouží vytištěné potvrzení o provedené platbě. Poplatek lze v případě osobní návštěvy uhradit v hotovosti na pokladně školy.

 • Jaké jsou údaje pro platby?

Číslo účtu pro veškeré platby je 1943622379/0800. Variabilním symbolem je identifikační číslo, pokud není přiděleno, rodné číslo. Údaje pro platbu ze zahraničí jsou následující: SWIFT: GIBACZPX; IBAN: CZ5508000000001943622379.

 • Kdy a kde probíhá výuka a zkoušky?

U prezenční formy studia probíhá výuka během všedních dnů, cca 3-4 v týdnu, u kombinované formy studia probíhá výuka o víkendech, 4-6x za semestr. Zkušební termíny vyučující vypisují jak na všední dny, tak na víkendy.
Výuka obecně může probíhat v čase 8:00 – 20:00.
Výuka včetně zkoušek probíhá v komplexu budov v Praze 3 – viz http://www.ujak.cz/kontakty/.

 • Je možné si rozvrh upravit podle vlastní potřeby?

To bohužel nelze. Rozvrh je pevně stanoven podle studijní skupiny, do níž je student zařazen. Rozvrh se zveřejňuje v informačním systému vždy před začátkem příslušného semestru.

 • Poskytuje škola ubytování?

Univerzita bohužel nedisponuje vlastními ubytovacími kapacitami, studenti si ubytování zajišťují individuálně. V okolí školy je ale množství hotelů, hostelů, případně koleje veřejných vysokých škol,

 • Jaká je výše školného?

Výši školného naleznete ZDE.

 • Je možné školné rozložit do splátek?

Školné se standardně hradí v celku vždy před začátkem semestru, ve výjimečných případech je ale možné požádat si ze zvlášť závažných důvodů o rozdělení platby do více splátek. Tato možnost je však nenároková.

 • Mohu poplatky a školné hradit na pokladně?

Ano, všechny platby je možné složit v hotovosti na pokladně. Pokladna bohužel nepřijímá platební karty. V případě dotazů se můžete obrátit na paní Ludmilu Práškovou.

 • Je možné vystavit fakturu pro zaměstnavatele?

Ano, fakturu na školné nebo jeho část je možné vystavit. Formulář „Potvrzení o převzetí pohledávky“ včetně dalších informací je ke stažení ZDE.

 • Kde najdu studijní plány?

Obecné informace o náplni studijních programů včetně rámcových studijních plánů najdete ZDE.

 • Je součástí studijního plánu cizí jazyk?

Informace o rozsahu výuky cizích jazyků naleznete ZDE.

 • Kde seženu studijní literaturu?

Většinu ke studiu potřebných publikací škola vydává v rámci vlastního vydavatelství. Publikace jsou ve škole dostupné v prodejně nebo k zapůjčení v knihovně. Další studijní literaturu je možné zakoupit v běžné síti knihkupectví.

 • Je možné uznání předmětů z jiné VŠ?

Zápočty a zkoušky, absolvované na jiné vysoké škole, mohou být po posouzení shody uznány na základě Opatření rektora č. 9/2013. Pro konkrétní informace se můžete obrátit na studijní oddělení.

 • Jaké jazyky mohu na UJAK studovat?

Informace o nabídce výuky cizích jazyků naleznete ZDE.

 • Lze na UJAK získat mezinárodní jazykový certifikát?

Ano, škola organizuje jazykové zkoušky telc. Podrobnosti najdete ZDE.

 • Jsou studijní pobyty v zahraničí nabízeny pro prezenční i kombinované studium? Jsou omezeny věkem?

Možnost pobytu není omezena věkem studenta ani formou jeho studia. Informace najdete ZDE.

 • Kde najdu důležité termíny?

Harmonogram akademického roku naleznete ZDE. Studentům se důležité informace zveřejňují na nástěnce v informačním systému.

 • Jsou v nabídce i kurzy celoživotního vzdělávání?

Ano, podrobnosti naleznete ZDE.

 • Vydává škola karty ISIC?

UJAK vydává pouze běžný studentský průkaz, ISIC kartu si studenti mohou zajistit individuálně.

 • Jak mohu nahlásit změnu jména/adresy?

Změna jména se provádí na studijním oddělení, je k ní potřeba předložit doklad o změně jména (např. oddací list). Změna trvalé adresy se nahlašuje na studijním oddělení, kontaktní adresu, telefonní číslo nebo e-mail lze změnit samostatně přes informační systém.

 • Poskytuje škola podporu pro studenty se speciálními potřebami?

Ano, ve škole působí Akademické poradenské centrum se širokým záběrem služeb.

 • Kam se mohu obrátit, když potřebuji poradit?

Záležitosti týkající se průběhu studia a jeho administrace včetně agendy evidence plateb školného a stipendií řeší studijní oddělení, Na studijní oddělení se také můžete obrátit pro pomoc s informačním systémem.
Dotazy ohledně vyučujících, konzultačních hodin, termínů zkoušek apod. vyřizuje sekretariát kateder.
Agendu spojenou s odevzdáváním kvalifikačních prací vyřizuje oddělení kvalifikačních prací.
S dotazy týkajícími se zveřejňování kvalifikačních prací a pro individuální konzultace a poradenství spojené s vyhledáním vhodných informačních zdrojů při tvorbě závěrečných prací, citováním použité literatury a také pomoc při úpravě formální podoby závěrečných prací se můžete obrátit na knihovnu UJAK.
Informace k zahraničním studijním či pracovním stážím poskytuje zahraniční oddělení.

Kompletní kontakty naleznete ZDE.