Důležitá informace k aktuální situaci ohledně nejbližšího termínu mezinárodních jazykových zkoušek telc – červen 2020

V současné  je  možné se přihlásit nejpozději do 1. 6. 2020  pouze ke zkouškám telc  jazykové úrovně A1 (viz Termíny zkoušek telc pro rok 2020). Termín jazykových zkoušek A1 (anglický, německý a francouzský jazyk) je stanoven na (25. – 26. června 2020).

Zájemci o další zkoušky (A2 – C2) se mohou přihlásit individuálně na e-mail: blahnikova.helena@ujak.cz. Termíny zkoušky s nimi  budou dohodnuty individuálně.

 

Důležité upozornění všechny zkoušky telc  se budou konat za dodržení a splnění následujících podmínek:

  1. přihlášený účastník zkoušek telc (dále jen „účastník“) musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídající virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
  2. u vstupu do zkušební místnosti provede účastník dezinfenci rukou,
  3. účastník nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
  4. účastník poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období dvou týdnů (recepce školy).

 

Na základě aktuálního epidemiologického vývoje je možné, že se termín zkoušky přesune na pozdější termín srpen/září 2020.

Sledujte, prosím, informace na stránkách školy www.ujak.cz

Případní zájemci si mohou vyzkoušet modelový test, který je zdarma ke stažení na www.telc.net.

Podrobné informace získáte na: blahnikova.helena@ujak.cz

 

Děkujeme za pochopení.

Katedra cizích jazyků