Dny otevřených dveří na UJAK

Dne 13. 5. 2020 se bude na UJAK opět konat Den otevřených dveří, v jehož rámci budou představeny také nejnověji akreditované bakalářské studijní programy Andragogika a Právo v podnikání.

S ohledem na nutnost zachování odstupu 2 m mezi jednotlivými účastníky (s výjimkou členů jedné domácnosti) proběhne v daný termín několik prezentací vždy nejvýše pro 15 osob. Ze strany UJAK bude zajištěna nádoba s prostředkem k desinfekci rukou. Dne otevřených dveří se lze účastnit pouze tehdy, pokud nemá účastník v daný den akutní zdravotní potíže odpovídající virovému infekčnímu onemocnění, nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření a bude dbát pokynů organizátorů DOD.

Těšíme se na setkání s Vámi navzdory ztíženým podmínkám.