Blíží se termín odevzdání přihlášek k mezinárodním jazykovým zkouškám telc – listopad 2019

Do 10. 10. 2019 je možno odevzdat přihlášku na listopadový termín mezinárodních jazykových zkoušek A2 – C2 a do 31. 10. 2019 se lze přihlásit na zkoušku jazykové úrovně A1 (viz Termíny zkoušek pro rok 2019 na stránkách UJAK). Případní zájemci si mohou vyzkoušet modelový test na Katedře cizích jazyků nebo si stáhnout testy na www.telc.net.

 

Podrobné informace získáte na:

Katedře cizích jazyků
Roháčova 63, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 267 199 022
E-mail: blahnikova.helena@ujak.cz

Prodejna skript – dovolená

Prodejna skript je uzavřena v pondělí 30.9. a v pátek 4.10. z důvodu dovolené.

Uzávěrka přihlášek prodloužena do 15. října + DOD na UJAK

Poslední Dny otevřených dveří pro studium v akademickém roce 2019-20 se na UJAK konají 25. září od 15:00 v místnosti C102. Uzávěrka přihlášek je prodloužena do 15. října.

Mimořádný termín mezinárodní jazykové zkoušky telc

Mimořádný termín mezinárodní jazykové zkoušky telc

Do 26. 9. 2019 je možno odevzdat přihlášku na mimořádný termín mezinárodní jazykové zkoušky telc English B2/C1. Jazyková zkouška bude na UJAK probíhat 8. listopadu 2019 (viz Termíny zkoušek telc pro rok 2019 na stránkách UJAK).

Případní zájemci si mohou vyzkoušet modelový test na Katedře cizích jazyků nebo si stáhnout testy na www.telc.net

 

Podrobné informace získáte na:

Katedře cizích jazyků
Roháčova 63, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 267 199 022
E-mail: blahnikova.helena@ujak.cz

Termíny doprodeje vstupenek na říjnové promoce 2019

Doprodej bude probíhat na budově A v prodejně skript a odborných publikací vždy ve středu 18.9., 25.9., 9.10. a 16.10.

Vstupenky může koupit kdokoli, kartička studenta není potřeba, jen je důležité znát čas promoce.

Od 12,00 do 12,30 probíhá vždy polední pauza.

Cena jedné vstupenky je 100,-Kč.

Vstupenky potřebují i děti od tří let výše.

Absolvent vstupenku nepotřebuje.

Doprodej lístků je početně neomezen.

Zbylé vstupenky z doprodeje bude možno také zakoupit přímo v Betlémské kapli v době konání promoce 24.10.

V Betlémské kapli bude probíhat i prodej stříbrných pamětních medailí (informace viz webové stránky vydavatelství UJAK).

 

Počet zbylých vstupenek na promoce

9,00 325
11,00 302

 

Tabulka se po každém dni doprodeje zaktualizuje.

4. září – den otevřených dveří na UJAK

UJAK pořádá 4. září dny otevřených dveří. Konat se budou v budově A, místnost 101, od 15:00. Těšíme se na setkání s vámi.

Termíny doprodeje vstupenek na promoce 2019

Termíny doprodeje vstupenek na promoce 2019

Doprodej bude probíhat na budově A v prodejně skript a odborných publikací.

Pondělí          8.7. 8,00 – 16,30
Středa          10.7. 8,00 – 18,00
Středa          31.7. 8,00 – 18,00
Pondělí          5.8. 8,00 – 16,30
Středa            7.8. 8,00 – 18,00

 

Od 12,00 do 12,30 probíhá vždy polední pauza.

Cena jedné vstupenky je 100,-Kč.

Vstupenky potřebují i děti od tří let výše.

Absolvent vstupenku nepotřebuje.

Doprodej lístků je početně neomezen.

Zbylé vstupenky z doprodeje bude možno také zakoupit přímo v Betlémské kapli v době konání promoce 21.8.

V Betlémské kapli bude probíhat i prodej stříbrných pamětních medailí (informace viz webové stránky vydavatelství UJAK).

 

Počet zbylých vstupenek na promoce po doprodeji 7.8.2019

 9:00 152
11:00 0
13:00 54
15:00 12
17:00 0

              Tabulka se po každém dni doprodeje zaktualizuje.

Informační schůzka pro zájemce o doktorské studium

Ve středu 26. 6. 2019 od 14 hodin se uskuteční informační schůzka pro zájemce o doktorské studium studijního programu „Andragogika“ (učebna A101).  Těšíme se na setkání s Vámi.

Konference „Současné vzdělávací trendy v českém vězeňství“

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, Katedra speciální pedagogiky, pořádala již šestý ročník penitenciární konference na téma „Současné vzdělávací trendy v českém vězeňství“.

Po přivítání rektorem UJAK doc. PhDr. Lubošem Chaloupkou, CSc., pronesl zdravici generální ředitel Vězeňské služby ČR genmjr. PhDr. Petr Dohnal. Následovaly příspěvky z tematicky široké oblasti vzdělávání v současné penitenciární praxi. Příspěvky pro konferenci připravil pedagog Akademie Vězeňské služby ČR PaedDr. Lubomír Bajcura, Ph.D., PhDr. Jaroslav Hála ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.  z UJAK, Mgr. Michael Martinek Th.D. z VS ČR VV Teplice a Evangelické teologické fakulty UK, PhDr. Alena Plšková z Probační a mediační služby ČR,  ředitel Akademie VS ČR plk. Ing. František Vlach, MBA, LL.M., Ing-Paed IGIP, ředitel SOU VS ČR Mgr. et Mgr. Josef Polcer, Mgr. Irena Tušer, Ph. D. z VŠ Ambis, a. s., emeritní policejní rada plk. v. v. JUDr. RNDr. Vlastislav Man, MBA, historik PhDr. Ondřej Hladík  z Vězeňské služby ČR a z UJAK doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. a vedoucí katedry SPPG PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D..

        

 

29. 5. – Dny otevřených dveří na UJAK

UJAK pořádá 29. května dny otevřených dveří. Konat se budou v budově A, místnost 103, od 15:00. Těšíme se na setkání s vámi.