Livestream DOD 21. října, 15:00 

Bezpečnost našich studentek a studentů i akademických pracovníků je pro nás na prvním místě. A to samozřejmě platí i pro zájemce o studium. Proto jsme pro vás Den otevřených dveří přesunuli na Livestream. 21. října v 15:00 tak můžete zhlédnout prezentaci prorektora pro studium a vzdělávání PhDr. Milana Demjanenka, Ph.D. a následně se na cokoliv zeptat prostřednictvím Livechatu na www.ujak.cz.

Facebookovou událost pro Livestream DOD naleznete ZDE.

Prezentaci k DOD naleznete ZDE.

Důležitá informace k aktuální situaci ohledně nejbližšího termínu mezinárodních jazykových zkoušek telc – listopad 2020

V současné  je  možné se přihlásit nejpozději do 21. 10. 2020  pouze ke zkouškám telc  jazykových úrovní  A2, B1, B2 (viz Termíny zkoušek telc pro rok 2020).  Nejbližší termín jazykových zkoušek telc je stanoven na (19. – 20. listopad 2020).

Zájemci o jazykové zkoušky úrovně  A1 si mohou podat přihlášku až do 26. 10. 2020.

Důležité upozornění všechny zkoušky telc  se budou konat za dodržení a splnění následujících podmínek:

  1. přihlášený účastník zkoušek telc (dále jen „účastník“) musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídající virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
  2. u vstupu do zkušební místnosti provede účastník dezinfenci rukou,
  3. účastník nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
  4. účastník poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období deseti dnů (katedra CJ).

 

Na základě aktuálního epidemiologického vývoje je možné, že se termín zkoušky přesune na pozdější termín únor 2021.

Sledujte, prosím, informace na stránkách školy www.ujak.cz

Případní zájemci si mohou vyzkoušet modelový test, který je zdarma ke stažení na www.telc.net.

Podrobné informace získáte na: blahnikova.helena@ujak.cz

 

Děkujeme za pochopení.

Katedra cizích jazyků

Nový projekt Akademické ligy

Vážené studentky a vážení studenti,

Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS) a Národní sportovní agentura (NSA) připravují na příští kalendářní rok 2021 nový projekt Akademické ligy v nejrůznějších sportovních odvětvích, jakými jsou hokej, fotbal, futsal, volejbal, basketbal či florbal.

Byli bychom velice potěšeni, kdyby se nám podařilo vytvořit naše vlastní univerzitní týmy, které by se této soutěže zúčastnily. Jsem si jistý, že se mezi námi najde řada aktivních, sportovně založených jedinců, kteří by svou touhu po vzdělání rádi spojili s rozvojem svého těla a zdraví.

Pro bližší informace kontaktuje, prosím, přímo mou osobu. Rád Vám zodpovím veškeré Vaše případné dotazy.

Pojďme se přiblížit ideálu kalokagathie a zažít něco nevšedního.

Těším se na Vaše reakce. Sportu zdar!

Milan Demjanenko

prorektor pro studium a vzdělávání
zástupce vedoucího Katedry andragogiky
Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Roháčova 63, Praha 3, 130 00
Tel.: 267 199 049, 737 611 871
E-mail: demjanenko.milan@ujak.cz
www.ujak.cz

UJAK prodlužuje termín pro podávání přihlášek

Vážení uchazeči o studium,

UJAK prodlužuje termín pro podávání přihlášek do většiny bakalářských programů i programů celoživotního vzdělávání do pátku 30. října. Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete zde.

Pro přihlášení se ke studiu využijte, prosím, e-přihlášku.

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat studijní oddělení.

 

 

UJAK hluboce želí předčasného odchodu prof. Viery Prusákové

Univerzita Jana Amose Komenského Praha hluboce želí předčasného odchodu prof. PhDr. Viery Prusákové, CSc., nestorky česko-slovenské andragogiky, výborné kolegyně a skvělé pedagožky. Paní profesorko, nezapomeneme.

Vyhlášení 2. termínu přijímacího řízení pro program Speciální pedagogika

UJAK vyhlašuje 2. termín přijímacího řízení pro program Speciální pedagogika k obsazení zbývajících volných míst. Přihlášky je možné podávat do 11. 9., přičemž nejpozději k tomuto datu do 15:00 hodin musí být přihláška doručena na UJAK. Podrobné informace naleznete ZDE.

Blíží se termín odevzdání přihlášek k mezinárodním jazykovým zkouškám telc A1 – září 2020

Nejpozději do  5. 8. 2020 je možno odevzdat přihlášku ke  zkouškám jazykové úrovně A1  mezinárodních jazykových zkoušek  telc. Jazykové zkoušky telc budou na UJAK probíhat v  termínu 3. – 4. září 2020  (viz aktuální Termíny zkoušek telc pro rok 2020 na stránkách UJAK).

Případní zájemci si mohou vyzkoušet modelový test na Katedře cizích jazyků nebo si stáhnout testy na www.telc.net.

Podrobné informace získáte na:

Katedře cizích jazyků
Roháčova 63, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 267 199 022
E-mail: blahnikova.helena@ujak.cz

Prodejna skript – dovolená

V následujících termínech bude prodejna skript z důvodu dovolené uzavřena:

  • 13.7. – 24.7.
  • 10.8. – 14.8.

Blíží se termín odevzdání přihlášek k mezinárodním jazykovým zkouškám telc – září 2020

Do 8. 7. 2020 je možno odevzdat přihlášku  na termíny mezinárodních jazykových zkoušek  telc. Jazykové zkoušky telc budou na UJAK probíhat v mimořádném termínu 3. – 4. září 2020  (viz aktuální Termíny zkoušek telc pro rok 2020 na stránkách UJAK).

Ke zkouškám jazykové úrovně A1 se zájemci mohou přihlásit až do 10. 8. 2020 (viz Jazyková úroveň A1 ).

Případní zájemci si mohou vyzkoušet modelový test na Katedře cizích jazyků nebo si stáhnout testy na www.telc.net.

Podrobné informace získáte na:

Katedře cizích jazyků
Roháčova 63, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 267 199 022
E-mail: blahnikova.helena@ujak.cz

Akademické obci, uchazečům o studium a přátelům UJAK

Milé kolegyně a kolegové, vážení přátelé,

na základě vašich reakcí můžeme dnes s potěšením říci, že UJAK úspěšně zvládá situaci, kterou nám nečekaně připravila pandemie COVID-19.

Naši studenti a pracovníci se statečně a efektivně vyrovnali s vynucenými omezeními a změnami ve způsobu výuky i všech dalších činností univerzity. Bez problémů zakončují výjimečně náročný letní semestr tohoto akademického roku. V těchto dnech probíhají státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací ve zcela standardní podobě a příznivé atmosféře i při respektování všech platných protiepidemiologických opatření.

Děkujeme vám všem za váš přístup, toleranci, trpělivost, úsilí i tvořivost při překonávání všech úskalí, jež nám mimořádná situace připravila. Ať už se vnější podmínky pro studium na vysoké škole budou nadále vyvíjet jakkoliv, my už víme, že UJAK dokáže se ctí obstát i ve složité době. Jsme vždycky hrdí na naše studenty, absolventy a pracovníky. Na ty, kteří s námi takto úspěšně prožívají zvláště obtížný semestr, jsme hrdí snad ještě více.

Současná i každá budoucí složitá situace nás také přivádí k poučení a přijímání opatření ke zlepšování všech našich činností. Pandemie nás kupříkladu motivovala k výraznému zvýšení podpory distančního studia a k lepšímu organizačnímu zajištění vzdělávací a vědecké činnosti i v mimořádných podmínkách.

Tímto se obracíme i k uchazečům o studium na UJAK, našim budoucím kolegyním a kolegům. UJAK je tu pro vás, pro lidi, kteří se chtějí vzdělávat, i kdyby při tom měli překonávat všelijaké překážky, třeba pracovní nebo osobní.

UJAK vás svým kolegiálním, lidským přístupem zbaví ostychu nebo dokonce obav z vysokoškolského studia. Nemusíte se obávat ani obtíží, na které zdánlivě nemůžeme mít žádný vliv, jako je třeba současná pandemie. UJAK na svých studentech, učitelích a absolventech ukazuje, že vše lze překonat. Nejen že se nemusíte studia obávat, ale věříme, že vám jeho průběh i zdárné zakončení náležitě zvýší sebevědomí. Vynikající statistiky o zaměstnanosti absolventů UJAK dokazují, že vzdělání, jehož se vám na UJAK dostane, výrazně zvýší šance na vaše uplatnění v praxi a vytvoří dobré podmínky pro váš další profesní růst.

Ještě jednou děkujeme akademické obci UJAK i jejím dalším zaměstnancům a současně se těšíme, že se naše akademická obec v nadcházejícím akademickém roce 2020/2021 rozšíří o mnoho nových studentů, kterým bude záležet na tom, aby své dobré univerzitní vzdělání nejen získali, ale i úspěšně uplatnili.

V Praze dne 4. 6. 2020 Vedení UJAK