Bakalářské studium

Vážení uchazeči o studium,

studijní oddělení je vám v úředních hodinách k dispozici. Kontakty naleznete ZDE.

Než se nás přijdete zeptat nebo nás kontaktujete, navštivte, prosím, informační stránku Studijního oddělení.

V případě, že si chcete podat přihlášku ke studiu, využijte prosím, přednostně možnost jejího zaslání prostřednictvím pošty.

Odpovědi na často kladené dotazy naleznete ZDE.

Informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2023/2024

Andragogika

PODROBNOSTI O STUDIJNÍM PROGRAMU

RÁMCOVÝ STUDIJNÍ PLÁN KE STAŽENÍ

JAK PROBÍHÁ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ?

Přijímací řízení probíhá na základě podané přihlášky ke studiu na vysoké škole bez přijímacích zkoušek. Do 30 dnů od obdržení kompletní přihlášky, nejdříve však v květnu, je uchazeči doporučenou poštou zasláno vyrozumění. V případě, že jde o přijetí ke studiu, obsahuje dopis kromě rozhodnutí i průvodní dopis, informace k zápisu do studia a informace k úhradě školného na zimní semestr.

Termíny pro podání přihlášky: 

 • 1. termín – do 31. 5.
 • 2. termín – do 31. 8.
 • Dále průběžně do naplnění kapacity – doporučujeme předchozí domluvu s příslušnou studijní referentkou.

JAK PODAT PŘIHLÁŠKU?

Přihlášku ke studiu si můžete podat následujícím způsobem:

 • E-přihláška k dispozici zde. Po elektronickém odeslání pouze vytisknete, podepíšete a s přílohami doručíte na adresu školy.
 • V případě, že preferujete osobní návštěvu školy, je možné přihlášku po elektronickém podání spolu se všemi přílohami odevzdat osobně na studijním oddělení (viz bod Další informace k podání přihlášky). Úřední hodiny zde.

CO K PŘIHLÁŠCE PŘILOŽIT?

1. Hlásím se k bakalářskému studiu:

 • K vyplněné a podepsané přihlášce přiložte následující dokumenty a přílohy:
  • maturitní vysvědčení v úředně ověřené kopii originálu;
  • doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (č.ú. viz následující bod. Dokladem není příkaz k úhradě, lze použít např. útržek složenky, potvrzení o provedené platbě, příp. výpis z účtu);
  • dvě totožné, nepoužité a aktuální průkazové fotografie odpovídající normě– zezadu uveďte celé jméno a ID studenta. Pokud nahrajete fotografii do IS sami (návod ZDE), stačí k přihlášce přiložit fotografii jednu.

  Uchazeči, kteří absolvovali středoškolské vzdělání v zahraničí (mimo Slovenskou republiku) přiloží navíc následující dokumenty:

  • úřední překlad vysvědčení do českého jazyka v úředně ověřené kopii originálu;
  • nostrifikační doložku včetně rozhodnutí v úředně ověřených kopiích originálu;

2. Hlásím se k bakalářskému studiu pro absolventy VOŠ (platí pouze pro absolventy schválených příbuzných programů na VOŠ – délka studia 1 rok).

 • K vyplněné a podepsané přihlášce přiložte následující dokumenty a přílohy:
  • maturitní vysvědčení v úředně ověřené kopii originálu;
  • diplom a vysvědčení o absolutoriu na vyšší odborné škole v úředně ověřených kopiích originálu;
  • vyplněná žádost (formulář ke stažení ZDE);
  • příloha k žádosti v úředně ověřené kopii originálu (informace viz formulář žádosti);
  • doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (č.ú. viz následující bod. Dokladem není příkaz k úhradě, lze použít např. útržek složenky, potvrzení o provedené platbě, příp. výpis z účtu);
  • doklad o zaplacení poplatku za žádost (400 Kč, č.ú. viz následující bod. Je možné oba poplatky zaslat společně jako jednu platbu);
  • dvě totožné, nepoužité a aktuální průkazové fotografie odpovídající normě– zezadu uveďte celé jméno a ID studenta. Pokud nahrajete fotografii do IS sami (návod ZDE), stačí k přihlášce přiložit fotografii jednu.

  Uchazeči, kteří absolvovali středoškolské vzdělání v zahraničí (mimo Slovenskou republiku) přiloží navíc následující dokumenty:

  • úřední překlad vysvědčení do českého jazyka v úředně ověřené kopii originálu;
  • nostrifikační doložku včetně rozhodnutí v úředně ověřených kopiích originálu.

JAKÝ JE POPLATEK ZA PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY?

Poplatek za přijímací řízení činí 500 Kč a je nevratný
Doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení je nutné přiložit k podané přihlášce (dokladem není příkaz k úhradě, lze použít např. útržek složenky, potvrzení o provedené platbě, příp. výpis z účtu);

Bankovní spojení: 1943622379/0800
Variabilní symbol: rodné číslo, příp. ID, pokud je již přiděleno
Při platbě prostřednictvím mobilní bankovní aplikace můžete použít tento QR kód, který obsahuje číslo účtu a částku 500 Kč. Doplníte pouze variabilní symbol.
Údaje pro platbu ze zahraničí:
SWIFT: GIBACZPX
IBAN: CZ5508000000001943622379

KAM PŘIHLÁŠKU DORUČIT?

Vyplněnou a podepsanou přihlášku se všemi přílohami zasílejte na adresu:
Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Studijní oddělení (připojte název studijního programu)
Roháčova 63
130 00 Praha 3

DALŠÍ INFORMACE K PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

 • V případě osobní návštěvy školy je možné přihlášku odevzdat osobně na studijním oddělení. Dokumenty, které jsou v případě zaslání přihlášky poštou vyžadovány v úředně ověřených kopiích originálu, lze při osobní návštěvě předložit v originální podobě a obyčejných kopiích. Poplatek za přijímací řízení lze uhradit v hotovosti na pokladně školy (úřední hodiny).
 • Preferujeme podání kompletní přihlášky včetně všech příloh. V případě, že se chce uchazeč ke studiu přihlásit ještě před složením maturitní zkoušky, absolutoria na VOŠ a nebo státní závěrečné zkoušky na VŠ, může si přihlášku podat i bez příslušných příloh. Doporučujeme tuto skutečnost uvést jako poznámku k přihlášce. Jakmile uchazeč chybějící dokumenty obdrží, do školy je s průvodním dopisem k rukám příslušné referentky doručí.

CO SE STANE PO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY?

Poté, co je přihláška do školy doručena, zpracuje ji do 30 dnů příslušná referentka studijního oddělení. Informace o doručení přihlášky se zobrazí uchazeči v informačním systému (záložka Zápis ke studiu). V případě, že přihláška není kompletní, případně obsahuje jakékoliv jiné nedostatky, je uchazeč kontaktován telefonicky nebo e-mailem. Hodnota „splněno“ u fotografií se v informačním systému objeví až po jejich naskenování do systému, což trvá cca 14 dní.

MÁTE DOTAZY?

Doporučujeme nahlédnout do seznamu často kladených dotazů a na informační stránku studijního oddělení.

Komunikační studia

PODROBNOSTI O STUDIJNÍM PROGRAMU

RÁMCOVÝ STUDIJNÍ PLÁN KE STAŽENÍ

JAK PROBÍHÁ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ?

Přijímací řízení probíhá na základě podané přihlášky ke studiu na vysoké škole bez přijímacích zkoušek. Do 30 dnů od obdržení kompletní přihlášky, nejdříve však v květnu, je uchazeči doporučenou poštou zasláno vyrozumění. V případě, že jde o přijetí ke studiu, obsahuje dopis kromě rozhodnutí i průvodní dopis, informace k zápisu do studia a informace k úhradě školného na zimní semestr.

Termíny pro podání přihlášky:

 • 1. termín – do 31. 5.
 • 2. termín – do 31. 8.
 • Dále průběžně do naplnění kapacity – doporučujeme předchozí domluvu s příslušnou studijní referentkou.

Dále průběžně do naplnění kapacity

JAK PODAT PŘIHLÁŠKU?

Přihlášku ke studiu si můžete podat následujícím způsobem:

 • E-přihláška k dispozici zde. Po elektronickém odeslání pouze vytisknete, podepíšete a s přílohami doručíte na adresu školy.
 • Žádáme uchazeče o časově zvýhodněné studium, aby ve výběru programů zvolili správně ten s označením „pro absolventy VOŠ“.
 • V případě, že preferujete osobní návštěvu školy, je možné přihlášku po elektronickém podání spolu se všemi přílohami odevzdat osobně na studijním oddělení (viz bod Další informace k podání přihlášky). Úřední hodiny zde.

CO K PŘIHLÁŠCE PŘILOŽIT?

1. Hlásím se k bakalářskému studiu:

 • K vyplněné a podepsané přihlášce přiložte následující dokumenty a přílohy:
  • maturitní vysvědčení v úředně ověřené kopii originálu;
  • doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (č.ú. viz následující bod. Dokladem není příkaz k úhradě, lze použít např. útržek složenky, potvrzení o provedené platbě, příp. výpis z účtu);
  • dvě totožné, nepoužité a aktuální průkazové fotografie odpovídající normě– zezadu uveďte celé jméno a ID studenta. Pokud nahrajete fotografii do IS sami (návod ZDE), stačí k přihlášce přiložit fotografii jednu.

  Uchazeči, kteří absolvovali středoškolské vzdělání v zahraničí (mimo Slovenskou republiku) přiloží navíc následující dokumenty:

  • úřední překlad vysvědčení do českého jazyka v úředně ověřené kopii originálu;
  • nostrifikační doložku včetně rozhodnutí v úředně ověřených kopiích originálu;

2. Hlásím se k bakalářskému studiu pro absolventy VOŠ (platí pouze pro absolventy schválených příbuzných programů na VOŠ – délka studia 1 rok).

 • K vyplněné a podepsané přihlášce přiložte následující dokumenty a přílohy:
  • maturitní vysvědčení v úředně ověřené kopii originálu;
  • diplom a vysvědčení o absolutoriu na vyšší odborné škole v úředně ověřených kopiích originálu;
  • vyplněná žádost (formulář ke stažení ZDE);
  • příloha k žádosti v úředně ověřené kopii originálu (informace viz formulář žádosti);
  • doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (dokladem není příkaz k úhradě, lze použít např. útržek složenky, potvrzení o provedené platbě, příp. výpis z účtu);
  • doklad o zaplacení poplatku za žádost (400 Kč, č.ú. viz poplatek za přijímací řízení. Je možné oba poplatky zaslat společně jako jednu platbu);
  • dvě totožné, nepoužité a aktuální průkazové fotografie odpovídající normě– zezadu uveďte celé jméno a ID studenta. Pokud nahrajete fotografii do IS sami (návod ZDE), stačí k přihlášce přiložit fotografii jednu.

  Uchazeči, kteří absolvovali středoškolské vzdělání v zahraničí (mimo Slovenskou republiku) přiloží navíc následující dokumenty:

  • úřední překlad vysvědčení do českého jazyka v úředně ověřené kopii originálu;
  • nostrifikační doložku včetně rozhodnutí v úředně ověřených kopiích originálu.

JAKÝ JE POPLATEK ZA PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY?

Poplatek za přijímací řízení činí 500 Kč a je nevratný
Doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení je nutné přiložit k podané přihlášce (dokladem není příkaz k úhradě, lze použít např. útržek složenky, potvrzení o provedené platbě, příp. výpis z účtu);

Bankovní spojení: 1943622379/0800
Variabilní symbol: rodné číslo, příp. ID, pokud je již přiděleno
Při platbě prostřednictvím mobilní bankovní aplikace můžete použít tento QR kód, který obsahuje číslo účtu a částku 500 Kč. Doplníte pouze variabilní symbol.
Údaje pro platbu ze zahraničí:
SWIFT: GIBACZPX
IBAN: CZ5508000000001943622379

KAM PŘIHLÁŠKU DORUČIT?

Vyplněnou a podepsanou přihlášku se všemi přílohami zasílejte na adresu:
Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Studijní oddělení (připojte označení studijního programu)
Roháčova 63
130 00 Praha 3

DALŠÍ INFORMACE K PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

 • V případě osobní návštěvy školy je možné přihlášku odevzdat osobně na studijním oddělení. Dokumenty, které jsou v případě zaslání přihlášky poštou vyžadovány v úředně ověřených kopiích originálu, lze při osobní návštěvě předložit v originální podobě a obyčejných kopiích. Poplatek za přijímací řízení lze uhradit v hotovosti na pokladně školy (úřední hodiny).
 • Preferujeme podání kompletní přihlášky včetně všech příloh. V případě, že se chce uchazeč ke studiu přihlásit ještě před složením maturitní zkoušky, absolutoria na VOŠ a nebo státní závěrečné zkoušky na VŠ, může si přihlášku podat i bez příslušných příloh. Doporučujeme tuto skutečnost uvést jako poznámku k přihlášce. Jakmile uchazeč chybějící dokumenty obdrží, do školy je s průvodním dopisem k rukám příslušné referentky doručí.

CO SE STANE PO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY?

Poté, co je přihláška do školy doručena, zpracuje ji do 30 dnů příslušná referentka studijního oddělení. Informace o doručení přihlášky se zobrazí uchazeči v informačním systému (záložka Zápis ke studiu). V případě, že přihláška není kompletní, případně obsahuje jakékoliv jiné nedostatky, je uchazeč kontaktován telefonicky nebo e-mailem. Hodnota „splněno“ u fotografií se v informačním systému objeví až po jejich naskenování do systému, což trvá cca 14 dní.

MÁTE DOTAZY?

Doporučujeme nahlédnout do seznamu často kladených dotazů a na informační stránku studijního oddělení.

Právo v podnikání

PODROBNOSTI O STUDIJNÍM PROGRAMU

RÁMCOVÝ STUDIJNÍ PLÁN KE STAŽENÍ

JAK PROBÍHÁ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ?

Přijímací řízení probíhá na základě podané přihlášky ke studiu na vysoké škole bez přijímacích zkoušek. Do 30 dnů od obdržení kompletní přihlášky, nejdříve však v květnu, je uchazeči doporučenou poštou zasláno vyrozumění. V případě, že jde o přijetí ke studiu, obsahuje dopis kromě rozhodnutí i průvodní dopis, informace k zápisu do studia a informace k úhradě školného na zimní semestr.

Termíny pro podání přihlášky:

 • 1. termín – do 31. 5.
 • 2. termín – do 31. 8.
 • Dále průběžně do naplnění kapacity – doporučujeme předchozí domluvu s příslušnou studijní referentkou.

Dále průběžně do naplnění kapacity

JAK PODAT PŘIHLÁŠKU?

Přihlášku ke studiu si můžete podat následujícím způsobem:

 • E-přihláška k dispozici zde. Po elektronickém odeslání pouze vytisknete, podepíšete a s přílohami doručíte na adresu školy.
 • Žádáme uchazeče o časově zvýhodněné studium, aby ve výběru programů zvolili správně ten s označením „pro absolventy VOŠ“.
 • V případě, že preferujete osobní návštěvu školy, je možné přihlášku po elektronickém podání spolu se všemi přílohami odevzdat osobně na studijním oddělení (viz bod Další informace k podání přihlášky). Úřední hodiny zde.

CO K PŘIHLÁŠCE PŘILOŽIT?

1. Hlásím se k bakalářskému studiu:

 • K vyplněné a podepsané přihlášce přiložte následující dokumenty a přílohy:
  • maturitní vysvědčení v úředně ověřené kopii originálu;
  • doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (č.ú. viz následující bod. Dokladem není příkaz k úhradě, lze použít např. útržek složenky, potvrzení o provedené platbě, příp. výpis z účtu);
  • dvě totožné, nepoužité a aktuální průkazové fotografie odpovídající normě– zezadu uveďte celé jméno a ID studenta. Pokud nahrajete fotografii do IS sami (návod ZDE), stačí k přihlášce přiložit fotografii jednu.

  Uchazeči, kteří absolvovali středoškolské vzdělání v zahraničí (mimo Slovenskou republiku) přiloží navíc následující dokumenty:

  • úřední překlad vysvědčení do českého jazyka v úředně ověřené kopii originálu;
  • nostrifikační doložku včetně rozhodnutí v úředně ověřených kopiích originálu;

2. Hlásím se k bakalářskému studiu pro absolventy VOŠ (platí pouze pro absolventy schválených příbuzných programů na VOŠ – délka studia 1 rok).

 • K vyplněné a podepsané přihlášce přiložte následující dokumenty a přílohy:
  • maturitní vysvědčení v úředně ověřené kopii originálu;
  • diplom a vysvědčení o absolutoriu na vyšší odborné škole v úředně ověřených kopiích originálu;
  • vyplněná žádost (formulář ke stažení ZDE);
  • příloha k žádosti v úředně ověřené kopii originálu (informace viz formulář žádosti);
  • doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (č.ú. viz následující bod. Dokladem není příkaz k úhradě, lze použít např. útržek složenky, potvrzení o provedené platbě, příp. výpis z účtu);
  • doklad o zaplacení poplatku za žádost (400 Kč, č.ú. viz následující bod. Je možné oba poplatky zaslat společně jako jednu platbu);
  • dvě totožné, nepoužité a aktuální průkazové fotografie odpovídající normě– zezadu uveďte celé jméno a ID studenta. Pokud nahrajete fotografii do IS sami (návod ZDE), stačí k přihlášce přiložit fotografii jednu.

  Uchazeči, kteří absolvovali středoškolské vzdělání v zahraničí (mimo Slovenskou republiku) přiloží navíc následující dokumenty:

  • úřední překlad vysvědčení do českého jazyka v úředně ověřené kopii originálu;
  • nostrifikační doložku včetně rozhodnutí v úředně ověřených kopiích originálu.

JAKÝ JE POPLATEK ZA PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY?

Poplatek za přijímací řízení činí 500 Kč a je nevratný
Doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení je nutné přiložit k podané přihlášce (dokladem není příkaz k úhradě, lze použít např. útržek složenky, potvrzení o provedené platbě, příp. výpis z účtu);

Bankovní spojení: 1943622379/0800
Variabilní symbol: rodné číslo, příp. ID, pokud je již přiděleno
Při platbě prostřednictvím mobilní bankovní aplikace můžete použít tento QR kód, který obsahuje číslo účtu a částku 500 Kč. Doplníte pouze variabilní symbol.
Údaje pro platbu ze zahraničí:
SWIFT: GIBACZPX
IBAN: CZ5508000000001943622379

KAM PŘIHLÁŠKU DORUČIT?

Vyplněnou a podepsanou přihlášku se všemi přílohami zasílejte na adresu:
Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Studijní oddělení (připojte označení studijního programu)
Roháčova 63
130 00 Praha 3

DALŠÍ INFORMACE K PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

 • V případě osobní návštěvy školy je možné přihlášku odevzdat osobně na studijním oddělení. Dokumenty, které jsou v případě zaslání přihlášky poštou vyžadovány v úředně ověřených kopiích originálu, lze při osobní návštěvě předložit v originální podobě a obyčejných kopiích. Poplatek za přijímací řízení lze uhradit v hotovosti na pokladně školy (úřední hodiny).
 • Preferujeme podání kompletní přihlášky včetně všech příloh. V případě, že se chce uchazeč ke studiu přihlásit ještě před složením maturitní zkoušky, absolutoria na VOŠ a nebo státní závěrečné zkoušky na VŠ, může si přihlášku podat i bez příslušných příloh. Doporučujeme tuto skutečnost uvést jako poznámku k přihlášce. Jakmile uchazeč chybějící dokumenty obdrží, do školy je s průvodním dopisem k rukám příslušné referentky doručí.

CO SE STANE PO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY?

Poté, co je přihláška do školy doručena, zpracuje ji do 30 dnů příslušná referentka studijního oddělení. Informace o doručení přihlášky se zobrazí uchazeči v informačním systému (záložka Zápis ke studiu). V případě, že přihláška není kompletní, případně obsahuje jakékoliv jiné nedostatky, je uchazeč kontaktován telefonicky nebo e-mailem. Hodnota „splněno“ u fotografií se v informačním systému objeví až po jejich naskenování do systému, což trvá cca 14 dní.

MÁTE DOTAZY?

Doporučujeme nahlédnout do seznamu často kladených dotazů a na informační stránku studijního oddělení.

Resocializační a penitenciární pedagogika

PODROBNOSTI O STUDIJNÍM PROGRAMU

RÁMCOVÝ STUDIJNÍ PLÁN KE STAŽENÍ

JAK PROBÍHÁ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ?

Přijímací řízení probíhá na základě podané přihlášky ke studiu na vysoké škole bez přijímacích zkoušek. Do 30 dnů od obdržení kompletní přihlášky, nejdříve však v květnu, je uchazeči doporučenou poštou zasláno vyrozumění. V případě, že jde o přijetí ke studiu, obsahuje dopis kromě rozhodnutí i průvodní dopis, informace k zápisu do studia a informace k úhradě školného na zimní semestr.

Termíny pro podání přihlášky:

 • 1. termín – do 31. 5.
 • 2. termín – do 31. 8.
 • Dále průběžně do naplnění kapacity – doporučujeme předchozí domluvu s příslušnou studijní referentkou.

Dále průběžně do naplnění kapacity

JAK PODAT PŘIHLÁŠKU?

Přihlášku ke studiu si můžete podat následujícím způsobem:

 • E-přihláška k dispozici zde. Po elektronickém odeslání pouze vytisknete, podepíšete a s přílohami doručíte na adresu školy.
 • V případě, že preferujete osobní návštěvu školy, je možné přihlášku po elektronickém podání spolu se všemi přílohami odevzdat osobně na studijním oddělení (viz bod Další informace k podání přihlášky). Úřední hodiny zde.

CO K PŘIHLÁŠCE PŘILOŽIT?

1. Hlásím se k bakalářskému studiu:

 • K vyplněné a podepsané přihlášce přiložte následující dokumenty a přílohy:
  • maturitní vysvědčení v úředně ověřené kopii originálu;
  • doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (č.ú. viz následující bod. Dokladem není příkaz k úhradě, lze použít např. útržek složenky, potvrzení o provedené platbě, příp. výpis z účtu);
  • dvě totožné, nepoužité a aktuální průkazové fotografie odpovídající normě– zezadu uveďte celé jméno a ID studenta. Pokud nahrajete fotografii do IS sami (návod ZDE), stačí k přihlášce přiložit fotografii jednu.

  Uchazeči, kteří absolvovali středoškolské vzdělání v zahraničí (mimo Slovenskou republiku) přiloží navíc následující dokumenty:

  • úřední překlad vysvědčení do českého jazyka v úředně ověřené kopii originálu;
  • nostrifikační doložku včetně rozhodnutí v úředně ověřených kopiích originálu.

JAKÝ JE POPLATEK ZA PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY?

Poplatek za přijímací řízení činí 500 Kč a je nevratný
Doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení je nutné přiložit k podané přihlášce (dokladem není příkaz k úhradě, lze použít např. útržek složenky, potvrzení o provedené platbě, příp. výpis z účtu);

Bankovní spojení: 1943622379/0800
Variabilní symbol: rodné číslo, příp. ID, pokud je již přiděleno
Při platbě prostřednictvím mobilní bankovní aplikace můžete použít tento QR kód, který obsahuje číslo účtu a částku 500 Kč. Doplníte pouze variabilní symbol.
Údaje pro platbu ze zahraničí:
SWIFT: GIBACZPX
IBAN: CZ5508000000001943622379

KAM PŘIHLÁŠKU DORUČIT?

Vyplněnou a podepsanou přihlášku se všemi přílohami zasílejte na adresu:
Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Studijní oddělení (připojte označení studijního programu)
Roháčova 63
130 00 Praha 3

DALŠÍ INFORMACE K PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

 • V případě osobní návštěvy školy je možné přihlášku odevzdat osobně na studijním oddělení. Dokumenty, které jsou v případě zaslání přihlášky poštou vyžadovány v úředně ověřených kopiích originálu, lze při osobní návštěvě předložit v originální podobě a obyčejných kopiích. Poplatek za přijímací řízení lze uhradit v hotovosti na pokladně školy (úřední hodiny).
 • Preferujeme podání kompletní přihlášky včetně všech příloh. V případě, že se chce uchazeč ke studiu přihlásit ještě před složením maturitní zkoušky, absolutoria na VOŠ a nebo státní závěrečné zkoušky na VŠ, může si přihlášku podat i bez příslušných příloh. Doporučujeme tuto skutečnost uvést jako poznámku k přihlášce. Jakmile uchazeč chybějící dokumenty obdrží, do školy je s průvodním dopisem k rukám příslušné referentky doručí.

CO SE STANE PO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY?

Poté, co je přihláška do školy doručena, zpracuje ji do 30 dnů příslušná referentka studijního oddělení. Informace o doručení přihlášky se zobrazí uchazeči v informačním systému (záložka Zápis ke studiu). V případě, že přihláška není kompletní, případně obsahuje jakékoliv jiné nedostatky, je uchazeč kontaktován telefonicky nebo e-mailem. Hodnota „splněno“ u fotografií se v informačním systému objeví až po jejich naskenování do systému, což trvá cca 14 dní.

MÁTE DOTAZY?

Doporučujeme nahlédnout do seznamu často kladených dotazů a na informační stránku studijního oddělení.

Speciální pedagogika

PODROBNOSTI O STUDIJNÍM PROGRAMU

RÁMCOVÝ STUDIJNÍ PLÁN KE STAŽENÍ

JAK PROBÍHÁ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ?

1) Základní podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.
Bude posouzen průměrný prospěch u maturitní zkoušky a ohodnocen maximálním počtem 100 bodů následovně:

1,00 – 2,00                      100 bodů
2,01 – 2,50                        60 bodů
2,51 – 3,00                        40 bodů
3,01 – 4,00                        20 bodů

2) Uchazeči, kteří dosáhnou průměrného prospěchu u maturitní zkoušky 1,00 – 2,00, budou ke studiu přijati bez nutnosti absolvovat přijímací zkoušku. V případě shodného prospěchu u maturitní zkoušky u více uchazečů rozhoduje průměrný prospěch ze všech předmětů v posledním ročníku maturitního studia, který stanovuje pořadí uchazečů do naplnění stanoveného maximálního limitu.

3) Pokud nebude naplněn maximální možný počet přijatých uchazečů o studium uchazeči uvedenými v bodě 2., přistoupí UJAK k přijímací zkoušce, kterou absolvují uchazeči, kteří dosáhnou průměrného prospěchu u maturitní zkoušky 2,01 a vyššího. Přijímací zkouška zahrnuje níže uvedené oblasti s maximálně možným počtem dosažených bodů:

– prezentace motivace ke studiu zvoleného oboru vč. doložení případné praxe v oboru – max. 15 bodů,
– prověření vědomostí a dovedností, které odpovídají maturitní zkoušce v oblasti oborů pomáhajících profesí (doporučená literatura např. SLOWÍK, J., 2016. Speciální pedagogika. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0095-8; VALENTA, M. et al., 2014. Přehled speciální pedagogiky: rámcové kompendium oboru. Vyd. 1. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0602-6; PIPEKOVÁ, J. et al., 2010. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido. ISBN 978-80-7315-198-0) – max. 15 bodů,
– seznam prostudované literatury včetně konspektu jednoho zvoleného titulu – max. 10 bodů.

4) Přijímací zkouška spočívá v písemném zpracování uvedených oblastí do předepsaného formuláře. Uchazeč, který dosáhl průměrného prospěchu u maturitní zkoušky 2,01 a vyššího jej elektronicky vyplní, vytiskne, vlastnoručně podepíše a přiloží k přihlášce a ostatním přílohám.

4) K bodovému ohodnocení získanému při přijímací zkoušce bude připočtena bodová hodnota uvedená v bodě 1. podle průměrného prospěchu dosaženého u maturitní zkoušky.

5) Pořadí uchazečů bude určeno podle nejvyššího dosaženého součtu bodů. V případě shodného počtu bodů u více uchazečů rozhoduje průměrný prospěch ze všech předmětů v posledním ročníku maturitního studia uchazeče, který stanovuje pořadí uchazečů do naplnění stanoveného maximálního limitu.

Termíny pro podání přihlášky:

 1. termín – do 31. 5., přičemž nejpozději k tomuto datu do 18:00 hodin musí být přihláška doručena na UJAK, a to i v případě jejího zaslání poštou.
 2. termín pro doplnění zbývajících volných míst (bude případně vyhlášen k 7. 8.) – do 8. 9., přičemž nejpozději k tomuto datu do 14:00 hodin musí být přihláška doručena na UJAK, a to i v případě jejího zaslání poštou.

Další termíny přijímacího řízení:

 • přijetí / nepřijetí ke studiu: do 7. 7. 2023;
 • platba školného: do  26. 7. 2023;
 • zápis do studia: nejpozději do 4. 8. 2023.

JAK PODAT PŘIHLÁŠKU?

Přihlášku ke studiu si můžete podat následujícím způsobem:

 • E-přihláška k dispozici zde. Po elektronickém odeslání pouze vytisknete, podepíšete a s přílohami doručíte na adresu školy.
 • Žádáme uchazeče o časově zvýhodněné studium, aby ve výběru programů zvolili správně ten s označením „pro absolventy VOŠ“.
 • V případě, že preferujete osobní návštěvu školy, je možné přihlášku po elektronickém podání spolu se všemi přílohami odevzdat osobně na studijním oddělení (viz bod Další informace k podání přihlášky). Úřední hodiny zde.

CO K PŘIHLÁŠCE PŘILOŽIT?

1. Hlásím se k bakalářskému studiu:

 • K vyplněné a podepsané přihlášce přiložte následující dokumenty a přílohy:
  • maturitní vysvědčení v úředně ověřené kopii originálu;
  • doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (č.ú. viz následující bod. Dokladem není příkaz k úhradě, lze použít např. útržek složenky, potvrzení o provedené platbě, příp. výpis z účtu);
  • dvě totožné, nepoužité a aktuální průkazové fotografie odpovídající normě– zezadu uveďte celé jméno a ID studenta. Pokud nahrajete fotografii do IS sami (návod ZDE), stačí k přihlášce přiložit fotografii jednu.

  Uchazeči, kteří absolvovali středoškolské vzdělání v zahraničí (mimo Slovenskou republiku) přiloží navíc následující dokumenty:

  • úřední překlad vysvědčení do českého jazyka v úředně ověřené kopii originálu;
  • nostrifikační doložku včetně rozhodnutí v úředně ověřených kopiích originálu;

2. Hlásím se k bakalářskému studiu pro absolventy VOŠ (platí pouze pro absolventy schválených příbuzných programů na VOŠ – délka studia 2 roky).

 • K vyplněné a podepsané přihlášce přiložte následující dokumenty a přílohy:
  • maturitní vysvědčení v úředně ověřené kopii originálu;
  • diplom a vysvědčení o absolutoriu na vyšší odborné škole v úředně ověřených kopiích originálu;
  • vyplněná žádost (formulář ke stažení ZDE);
  • příloha k žádosti v úředně ověřené kopii originálu (informace viz formulář žádosti);
  • doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (č.ú. viz následující bod. Dokladem není příkaz k úhradě, lze použít např. útržek složenky, potvrzení o provedené platbě, příp. výpis z účtu);
  • doklad o zaplacení poplatku za žádost (400 Kč, č.ú. viz následující bod. Je možné oba poplatky zaslat společně jako jednu platbu);
  • dvě totožné, nepoužité a aktuální průkazové fotografie odpovídající normě– zezadu uveďte celé jméno a ID studenta. Pokud nahrajete fotografii do IS sami (návod ZDE), stačí k přihlášce přiložit fotografii jednu.

  Uchazeči, kteří absolvovali středoškolské vzdělání v zahraničí (mimo Slovenskou republiku) přiloží navíc následující dokumenty:

  • úřední překlad vysvědčení do českého jazyka v úředně ověřené kopii originálu;
  • nostrifikační doložku včetně rozhodnutí v úředně ověřených kopiích originálu.

JAKÝ JE POPLATEK ZA PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY?

Poplatek za přijímací řízení činí 500 Kč a je nevratný
Doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení je nutné přiložit k podané přihlášce (dokladem není příkaz k úhradě, lze použít např. útržek složenky, potvrzení o provedené platbě, příp. výpis z účtu);

Bankovní spojení: 1943622379/0800
Variabilní symbol: rodné číslo, příp. ID, pokud je již přiděleno
Při platbě prostřednictvím mobilní bankovní aplikace můžete použít tento QR kód, který obsahuje číslo účtu a částku 500 Kč. Doplníte pouze variabilní symbol.
Údaje pro platbu ze zahraničí:
SWIFT: GIBACZPX
IBAN: CZ5508000000001943622379

KAM PŘIHLÁŠKU DORUČIT?

Vyplněnou a podepsanou přihlášku se všemi přílohami zasílejte na adresu:
Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Studijní oddělení (připojte označení studijního programu)
Roháčova 63
130 00 Praha 3

DALŠÍ INFORMACE K PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

 • V případě osobní návštěvy školy je možné přihlášku odevzdat osobně na studijním oddělení. Dokumenty, které jsou v případě zaslání přihlášky poštou vyžadovány v úředně ověřených kopiích originálu, lze při osobní návštěvě předložit v originální podobě a obyčejných kopiích. Poplatek za přijímací řízení lze uhradit v hotovosti na pokladně školy (úřední hodiny).
 • Preferujeme podání kompletní přihlášky včetně všech příloh.
 • V případě, že se chce uchazeč ke studiu přihlásit ještě před složením maturitní zkoušky, může si přihlášku do 31. 5. podat i bez maturitního vysvědčení. Tuto skutečnost uvede jako poznámku k přihlášce. K ní v takovém případě zároveň přiloží vyplněný formulář podle bodu 4) odstavce JAK PROBÍHÁ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Jakmile uchazeč chybějící dokumenty obdrží, nejpozději do 30. 6. je do školy s průvodním dopisem doručí. Přihlášky, které do 30. 6. nebudou obsahovat kompletní přílohy, nebudou do přijímacího řízení zařazeny.
 • V případě, že se chce uchazeč ke studiu přihlásit ještě před složením absolutoria na VOŠ, může si přihlášku do 31. 5. podat i bez dokladů o ukončení VOŠ. Tuto skutečnost uvede jako poznámku k přihlášce. Jakmile uchazeč chybějící dokumenty obdrží, nejpozději do 30. 6. je do školy s průvodním dopisem doručí. Přihlášky, které do 30. 6. nebudou obsahovat kompletní přílohy, nebudou do přijímacího řízení zařazeny.

CO SE STANE PO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY?

Poté, co je přihláška do školy doručena, zpracuje ji do 30 dnů příslušná referentka studijního oddělení. Informace o doručení přihlášky se zobrazí uchazeči v informačním systému (záložka Zápis ke studiu). V případě, že přihláška není kompletní, případně obsahuje jakékoliv jiné nedostatky, je uchazeč kontaktován telefonicky nebo e-mailem. Hodnota „splněno“ u fotografií se v informačním systému objeví až po jejich naskenování do systému, což trvá cca 14 dní.

MÁTE DOTAZY?

Doporučujeme nahlédnout do seznamu často kladených dotazů a na informační stránku studijního oddělení.