Publikováno Jan Červenka

Konference „SPECIFICKÉ ASPEKTY ZDRAVOTNÍ PÉČE V PENITENCIÁRNÍ A RESOCIALIZAČNÍ PRAXI“

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, Katedra speciální pedagogiky, pořádá mezinárodní konferenci na téma „SPECIFICKÉ ASPEKTY ZDRAVOTNÍ PÉČE V PENITENCIÁRNÍ A RESOCIALIZAČNÍ PRAXI“. Záštitu nad konferencí převzali doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc., rektor UJAK Praha, a genmjr. Mgr. Simon Michailidis, MBA, generální ředitel Vězeňské služby ČR. Konference se uskuteční 18. května 2023 na Univerzitě Jana Amose […]

Vyjádření UJAK ve věci akreditace navazujícího magisterského a doktorského studijního programu Andragogika

Univerzita Jana Amose Komenského Praha má o závěru Rady NAÚ v řízení o odnětí akreditace informaci pouze ze zápisu ze zasedání Rady NAÚ, který však neobsahuje všechny náležitosti rozhodnutí (a tedy důležité informace). UJAK po obdržení náležitých informací oficiální cestou bude reagovat a proti odnětí akreditací navazujícího magisterského a doktorského studijního programu Andragogika se odvolá. Univerzita […]

AV studio UJAK otevírá dveře

Chcete se stát profesionálem ve světě médií? Udělejte první krok a zažijte výuku v praxi v profesionálním audiovizuálním studiu UJAK. V úterý 22. března od 13 do 15 hodin si můžete vyzkoušet výuku po boku studentů Univerzity Jana Amose Komenského Praha. Těšíme se na shledání s Vámi v Praze v Ostromečské 8.

Seminář k problematice mezinárodních sankcí a dalším přidruženým tématům

Rektor UJAK Luboš Chaloupka a prorektor Petr Kolář se 11. října zúčastnili Semináře k problematice mezinárodních sankcí a dalším přidruženým tématům, pořádaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zahraničních věcí ČR za účasti Finančního analytického úřadu. Mezi další témata semináře patřil nehmotný přenos technologií a zvýšení institucionální odolnosti vůči vlivovému působení cizí moci. Právě […]

Nová akreditace pro kurz CŽV Studium v oblasti pedagogických věd – speciální pedagogika

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo novou akreditaci vzdělávacímu programu Studium v oblasti pedagogických věd – speciální pedagogika. Tento program patří dlouhodobě mezi žádané programy celoživotního vzdělávání UJAK a cílem jeho studia je zajistit speciálně-pedagogickou kvalifikaci v souladu s platnými zákony. Více zjistíte ZDE.  

Online den otevřených dveří 14.dubna

Ve středu 14.dubna od 15:00 pro vás máme připraven další on-line Den otevřených dveří. Můžete tak zhlédnout prezentaci prorektora pro kvalitu a akreditace JUDr. Aleše Zpěváka, Ph.D. a následně se na cokoliv zeptat prostřednictvím Livechatu na www.ujak.cz. Hostem tentokrát bude Mgr. Jiří Víšek, Ph.D., vedoucí Katedry mezinárodních vztahů a diplomacie. Událost s přenosem naleznete ZDE. Těšíme se […]

UJAK získala aktualizovanou chartu Erasmus na nové období

Na základě úspěšného zapojení do programu Erasmus+ získala UJAK aktualizovanou chartu Erasmus na nové programové období 2021-2027. Navýšený rozpočet pro toto období umožňuje zapojení většího množství účastníků i širšího spektra institucí. Důraz je kladen na výraznější otevřenost programu a větší podporu účastníků s omezenými příležitostmi, zjednodušení a digitalizaci administrace programu, možnost snazšího navázání spolupráce s […]