Publikováno Jan Červenka

Akademické obci, uchazečům o studium a přátelům UJAK

Milé kolegyně a kolegové, vážení přátelé, na základě vašich reakcí můžeme dnes s potěšením říci, že UJAK úspěšně zvládá situaci, kterou nám nečekaně připravila pandemie COVID-19. Naši studenti a pracovníci se statečně a efektivně vyrovnali s vynucenými omezeními a změnami ve způsobu výuky i všech dalších činností univerzity. Bez problémů zakončují výjimečně náročný letní semestr […]

Informace pro studenty

Vážené studentky a studenti, v návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 455 o přijetí krizového opatření ze dne 23. dubna 2020 bylo přijato Opatření rektora č. 9/2020, které naleznete ve svých studentských mailových schránkách a v systému Moggis.

Informace pro studenty

Vážené studentky a studenti, v návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR ze dne 14. dubna 2020 o uvolňování opatření ve školách a školských zařízeních byly prostřednictvím mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (č. j. MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN) ze dne 15. dubna 2020 s účinností od 20. dubna 2020 stanoveny výjimky ze zákazu osobní přítomnosti studentů na vysokých školách a zároveň […]

Odborná literatura online – zdarma pro studenty UJAK

Nakladatelský dům GRADA a spolupracující nakladatelé se v této nepříjemné době rozhodli pomoci a po dohodě s UJAK dočasně zpřístupnit jejím studentům kompletní nabídku ve službě BOOKPORT. V rámci podpory vzdělávání a zachování kontinuity studia tak studentům a zaměstnancům umožňují bezplatně čerpat znalosti z naší odborné literatury, ale třeba se i v aktuální situaci trochu […]

Informace pro studenty

Vážené studentky, vážení studenti, v IS Moggis a prostřednictvím studentských e-mailů bylo zveřejněno Opatření rektora č. 6/2020 k podpoře samostudia a nepřímé výuky v souvislosti se zákazem osobní přítomnosti studentů na studiu podle opatření Ministerstva zdravotnictví. Prosíme o prostudování tohoto dokumentu.

Opatření ke snížení rizika nákazy koronavirem

Univerzita Jana Amose Komenského Praha plně respektuje zákaz osobní přítomnosti studentů na studiu na vysoké škole, vyplývající z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020, Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN. Zdraví studentů i pedagogických pracovníků je pro UJAK prvořadou prioritou. Z tohoto důvodu bude pro studentky a studenty univerzita až do odvolání uzavřena. Tímto se ruší i […]

Konference „Problémy a otázky resocializace v současné penitenciární praxi“

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, Katedra speciální pedagogiky, pořádá mezinárodní konferenci dne 14. května 2020 na téma „Problémy a otázky resocializace v současné penitenciární praxi“. Konference bude obsahově zaměřena na stále aktuální téma Problematiku resocializace v penitenciární praxi. Pozvánku naleznete ZDE, přihlášku ZDE, potvrzení o převzetí pohledávky ZDE.

UJAK zve na den otevřených dveří

Univerzita Jana Amose Komenského Praha zve všechny zájemce o studium na den otevřených dveří, který se uskuteční 11. března od 15:00 v místnosti A403. Více informací o studijních programech naleznete ZDE.