Vyhlášení studentské grantové soutěže na rok 2021

Rektor Univerzity Jana Amose Komenského Praha vyhlásil dne 15. prosince 2020 výzvu k předkládání studentských projektů do Studentské grantové soutěže na rok 2021. Více informací naleznete ZDE.

Stále máte možnost přihlásit ke se ke studiu

Vážení uchazeči o studium, i během listopadu máte možnost přihlásit se ke studiu do většiny bakalářských studijních programů i k účasti na programech celoživotního vzdělávání. Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete zde. Pro přihlášení se ke studiu využijte, prosím, e-přihlášku. V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat studijní oddělení.

Změna na pozici vedoucího katedry andragogiky

Ke dni 1.11.2020 skončil na pozici vedoucího katedry andragogiky doc. Dr. Milan Beneš. Vedení univerzity mu děkuje za dlouholeté vedení katedry. Doc. Beneš zůstává i nadále na katedře jako akademický pracovník. Od tohoto data vede katedru andragogiky PhDr. Ivana Shánilová, Ph.D. Vedení univerzity jí přeje hodně zdaru v této činnosti.