Akademické poradenské centrum UJAK – Centrum podpory pro studenty se speciálními potřebami

Akademické poradenské centrum UJAK – Služby centra podpory pro studenty se speciálními potřebami jsou určeny studentům UJAK Praha se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. 

Služby centra zahrnují: 

  • pedagogicko-psychologické poradenství 
  • sociálně-právní poradenství 
  • studijní a profesní poradenství určené zájemcům se speciálními potřebami o studium na UJAK Praha a studentům UJAK Praha
  • podporu při adaptaci na vysokoškolské studium 
  • podporu při komunikaci s vyučujícími při zajišťování úpravy podmínek studia v souvislosti s omezeními vyplývajícími ze zdravotního postižení či znevýhodnění 
  • zprostředkování služeb osobní asistence 
  • zprostředkování logopedické péče 
  • zprostředkování tlumočení do znakového jazyka
  • zprostředkování přepisovatelských služeb 

Centrum bude v průběhu akademického roku pořádat odborné semináře určené studentům se speciálními potřebami a další akce, o kterých budou registrovaní studenti informováni.
Aby studenti mohli využít služeb centra, je třeba provést registraci.
Registraci lze provést vyplněním registračního formuláře a jeho odesláním na emailovou adresu: kocurova.marie@ujak.cz 

Název instituce  Akademické poradenské centrum UJAK 
Adresa  Roháčova 63, 130 00 Praha 3 – Žižkov, místnost B303 
Telefon  267 199 015 linka 158, 267 199 038 
E-mail  kocurova.marie@ujak.cz, klugerova.jarmila@ujak.cz 
Vedoucí poradny  PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D. 
Kontaktní osoba  doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. 

Konzultace je možné sjednat individuálně po předchozí domluvě (telefonicky nebo emailem).