Akademické obci, uchazečům o studium a přátelům UJAK

Milé kolegyně a kolegové, vážení přátelé,

na základě vašich reakcí můžeme dnes s potěšením říci, že UJAK úspěšně zvládá situaci, kterou nám nečekaně připravila pandemie COVID-19.

Naši studenti a pracovníci se statečně a efektivně vyrovnali s vynucenými omezeními a změnami ve způsobu výuky i všech dalších činností univerzity. Bez problémů zakončují výjimečně náročný letní semestr tohoto akademického roku. V těchto dnech probíhají státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací ve zcela standardní podobě a příznivé atmosféře i při respektování všech platných protiepidemiologických opatření.

Děkujeme vám všem za váš přístup, toleranci, trpělivost, úsilí i tvořivost při překonávání všech úskalí, jež nám mimořádná situace připravila. Ať už se vnější podmínky pro studium na vysoké škole budou nadále vyvíjet jakkoliv, my už víme, že UJAK dokáže se ctí obstát i ve složité době. Jsme vždycky hrdí na naše studenty, absolventy a pracovníky. Na ty, kteří s námi takto úspěšně prožívají zvláště obtížný semestr, jsme hrdí snad ještě více.

Současná i každá budoucí složitá situace nás také přivádí k poučení a přijímání opatření ke zlepšování všech našich činností. Pandemie nás kupříkladu motivovala k výraznému zvýšení podpory distančního studia a k lepšímu organizačnímu zajištění vzdělávací a vědecké činnosti i v mimořádných podmínkách.

Tímto se obracíme i k uchazečům o studium na UJAK, našim budoucím kolegyním a kolegům. UJAK je tu pro vás, pro lidi, kteří se chtějí vzdělávat, i kdyby při tom měli překonávat všelijaké překážky, třeba pracovní nebo osobní.

UJAK vás svým kolegiálním, lidským přístupem zbaví ostychu nebo dokonce obav z vysokoškolského studia. Nemusíte se obávat ani obtíží, na které zdánlivě nemůžeme mít žádný vliv, jako je třeba současná pandemie. UJAK na svých studentech, učitelích a absolventech ukazuje, že vše lze překonat. Nejen že se nemusíte studia obávat, ale věříme, že vám jeho průběh i zdárné zakončení náležitě zvýší sebevědomí. Vynikající statistiky o zaměstnanosti absolventů UJAK dokazují, že vzdělání, jehož se vám na UJAK dostane, výrazně zvýší šance na vaše uplatnění v praxi a vytvoří dobré podmínky pro váš další profesní růst.

Ještě jednou děkujeme akademické obci UJAK i jejím dalším zaměstnancům a současně se těšíme, že se naše akademická obec v nadcházejícím akademickém roce 2020/2021 rozšíří o mnoho nových studentů, kterým bude záležet na tom, aby své dobré univerzitní vzdělání nejen získali, ale i úspěšně uplatnili.

V Praze dne 4. 6. 2020 Vedení UJAK